SLABIKÁŘ NOVORENESANČNÍHO SLOHU A ORNAMENTU – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

26. 09. 2023 v 18 hodin

Lektorka Mgr. Kristýna Václavů vás provede interiéry historické budovy postavené podle návrhů architekta Josefa Schulze. Budova, na jejíž stavbě se podíleli čelní představitelé tehdejší Pražské Obchodní a živnostenské komory a významné firmy, často mecenášsky, je vrcholnou ukázkou uměleckých řemesel přelomu 19. a 20. století. Nahlédnete také do prostor uzavřených veřejnosti, zhlédnete výstavu o rekonstrukci muzea a podíváte se k patě točitého schodiště v muzejní věži.

Délka komentované prohlídky je kolem 60 minut, rezervace a vstupenky na webu UPM nebo v pokladně. Sraz účastníků je u pokladny v historické budově UPM.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Cena 120 Kč, snížená 90 Kč

Pro účastníky věrnostního programu Moje museu(p)m zdarma