SLEPOTISK A ZLACENÍ. PŘEDNÁŠKA

09. 11. 2023 v 17 h

Přednáška seznámí posluchače s uměleckořemeslnou technikou slepotisku a zlacení, které se často používají zejména na kožených pokryvech historické knižní vazby, alb, ozdobných desek či krabiček. Po stručném seznámení se s historií techniky a jejími dobovými obměnami, projdeme skrze způsoby provedení až do současnosti, kdy je vše ovlivněno novými technologiemi a doba si žádá inovativní přístupy i v tomto tradičním řemesle. 

Přednáška je součástí cyklu Materiály, techniky, postupy (Cyklus Materiály, techniky, postupy vznikl jako součást projektu Interaktivní vzdělávání v oblasti tradičních řemesel, technik a materiálů v muzejní praxi, realizovaném v rámci programu Erasmus+ 2022-1-CZ01-KA122-ADU-000078277)

Bc. Martina Chadimová: Restaurátorka papírových materiálů, fotografie a přidružených materiálů, která od roku 2001 působí jako restaurátorka papíru a fotografie při sbírce užité grafiky a fotografie UPM. Zajímá se o vše, co alespoň zčásti souvisí s konzervací a restaurováním papíru, a spolupracuje na výzkumných projektech zabývajících se problematikou uložení, ošetření a dlouhodobého uchovávání sbírkových předmětů z papíru ( např. Památkový postup pro ochranu a ošetření chromolitografických tisků na papírech zušlechtěných natíráním). Spolupracovala na řadě velkých výstav, např 2003, L. Sutnar,: Praha – New York – Design in action, 2020 Mezi kýčem a akademií.  Chromolitografie ve službách reklamy a umění, 2022, Řeč plakátu 1890 – 1938. Jejím oblíbeným tématem jsou zejména velkoformátové předměty.

Bc. Radka Prokopová: Knihařka se specializací na kožené vazby, provozuje svůj knihařský atelier pod značkou RaduAtelier od roku 2016. Věnuje se autorské i zakázkové výrobě originálních kožených zápisníků, rodinných kronik a fotoalb, a ve své tvorbě se snaží propojovat tradiční historické techniky knihařského řemesla s vlastním výtvarným pojetím. 

Návazné odborné dílny praktického slepotisku s Bc. Radkou Prokopovou:
13.11.2023 od 17.30 do 19 h
24. 11 .2023 od 17.30 do 19 h
8.12.2023 od 17.30 do 19 h

Podrobné informace a objednávky: www.radu.cz

.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 90 Kč