ŠPERK A BOLEST – PŘEDNÁŠKA

17.11.2020 v 18 hodin

Kapesní hodinky s modrým víčkem s vyobrazením postavy a perlami kolem.
Kapesní hodinky bicí, 4. čtvrtina 18. století. André Hessen (mistrem 1775 – činný v Paříži do 1790), Paříž. Zlato, perly, email.

Přednáška PhDr. Petry Matějovičové

Fenomén bolesti prostupuje šperkem historickým i současným stejnou měrou, jakou se uplatňuje také v ostatních oblastech tvorby, dnes nazývané uměním.

Přednášku zahájí příklady autorského šperku druhé poloviny 20. století a raného 21. století, který zapojuje fyzickou bolest na straně autora, nositele i jejich okolí. Vazba šperku na tělo nabízí škálu prožitků od narušení tělesné integrity přes proměnu mechaniky těla po excitaci smyslů. S prožitkem bolesti pracovat též Vratislav Karel Novák (1942–2014), jehož odkaz stojí v základu aktuální výstavy ve foyer UPM: Schmuck Wander vol. 5.

V druhé části přednášky se budeme věnovat historickým malbám, ve kterých je šperk přítomen na těle aktérů nebo manipulován. Na šperky zobrazené naváží šperky dochované, zpřítomňující mj. utrpení Spasitele. Šperk nese sdělení přímým zobrazením, symbolikou, charakterem materiálu, dialogem své formy s tělem. V závěrečné části příspěvku propojím tématizaci bolesti s významovým potenciálem šperku pomocí ideí přejatých z antické kultury. Vybrané ukázky pracují s příběhem (Ikarův pád, vztah Eróta a Psýché), když odkazují k bolestivým důsledkům našich činů, zdůrazňují zranitelnost i tendenci trvat v proměnách.  

Vstupné 50 Kč.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1