ŠPERK – FORMA – OBSAH. PŘEDNÁŠKA

09. 04. 2024 v 18 h

Zlatý šperk ve tvaru hada

Přednáška  PhDr. Petji Matějovič, Ph.D. ke stejnojmenné výstavě ve foyer UPM i k vystavovaným šperkům v expozici Art, Life. Umění pro život.

Přednáška propojí šperková díla minulosti i současnosti. Podobně jako stejnojmenná kniha představí cesty, kterými šperk nese sdělení. Pojedná o vztahu šperku k lidskému tělu, k fenoménu času i optickým jevům, zejména samotnému světlu. Kdokoli může ideje přednášky ověřit nebo vyvrátit při návštěvě výstavy Šperk – forma – obsah ve foyer muzea i šperkových instalací ve stálé expozici ART, LIFE. Umění pro život.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 90 Kč