SPOLUPRÁCE UPM S GYMNÁZIEM JANA PALACHA V PRAZE 1

UPM a GJP se smluvně dohodly na roční spolupráci ve školním roce 2022/2023 při přípravě, ověřování a realizaci pilotních edukačních programů s navazující výtvarnou činností ve výtvarném ateliéru UPM v Domě U Černé Matky Boží, určených pro gymnázia a střední školy.
Odbornými garanty projektu jsou za GJP Mgr. Ivana Hasalová a za UPM Mgr. Vladimíra Sehnalíková.
Spolupráce s Gymnáziem Jana Palacha v Praze 1 pokračuje i v dalších školním roce 2023/2024.

Komentovaná prohlídka expozice Český kubismus s představením samoobslužných edukačních aktivit

Fotky z programu zde

Procházka kubistickou Prahou

Fotky z programu zde

Edukační program Plejády skla

Fotky výstupů edukačního programu zde

Výtvarné aktivity v ateliéru UPM v Domě U Černé Matky Boží

V rámci tvorby s 1. ročníkem se studenti inspirovali dílem Květy Válové, která se zabývala tématem člověka. Zamýšleli se nad svými silnými stránkami a také nad tím, s čím ve svých životech bojují.
Fotky z tvorby zde

Studenti druhého ročníku se věnovali dílu Mikuláše Medka a reagovali na jeho surrealistickou i informelní tvorbu. Experimentovali s barvou, strukturou a symbolem.
Fotky z tvorby zde

Studenti v ateliéru pracovali také s tématem vzpomínek a jejich vytrácení z našich myslí. Inspirací jim byla tvorba Jakuba Špaňhela.
Fotky z tvorby zde

logo UPM a Gymnázia Jana Palacha