SPOLUPRÁCE UPM S GYMNÁZIEM JANA PALACHA V PRAZE 1

UPM a GJP se smluvně dohodly na roční spolupráci ve školním roce 2022/2023 při přípravě, ověřování a realizaci pilotních edukačních programů s navazující výtvarnou činností ve výtvarném ateliéru UPM v Domě U Černé Matky Boží, určených pro gymnázia a střední školy.
Odbornými garanty projektu jsou za GJP Mgr. Ivana Hasalová a za UPM Mgr. Vladimíra Sehnalíková.

Komentovaná prohlídka expozice Český kubismus s představením samoobslužných edukačních aktivit

Žáci na komentované prohlídce
Skládačka ke kubismu
Žáci na komentované prohlídce

Výtvarné aktivity v ateliéru UPM v Domě U Černé Matky Boží

V rámci tvorby s 1. ročníkem se studenti inspirovali dílem Květy Válové, která se zabývala tématem člověka. Zamýšleli se nad svými silnými stránkami a také nad tím, s čím ve svých životech bojují.

výtvarný úkol inspirovaný Květou Válovou
výtvarný úkol inspirovaný Květou Válovou
výtvarný úkol inspirovaný Květou Válovou

Studenti druhého ročníku se věnovali dílu Mikuláše Medka a reagovali na jeho surrealistickou i informelní tvorbu. Experimentovali s barvou, strukturou a symbolem.

výtvarný úkol inspirovaný informelem
výtvarný úkol inspirovaný informelem
výtvarná díla žáků
logo UPM a Gymnázia Jana Palacha