STANISLAV LIBENSKÝ ZNÁMÝ I NEZNÁMÝ

03. 05. 2022 v 18 hodin

Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová při práci
Stanislav Libenský a Jaroslava Brychtová


Přednáška kurátora Severočeského muzea Mgr. Oldřicha Palaty

Stanislav Libenský /1921-2002/ je v celosvětovém měřítku dodnes jednou z nejslavnějších a nejznámějších osobností sklářského umění 20. století. O jeho autorském díle i o jeho společných pracích s manželkou Jaroslavou Brychtovou bylo napsáno mnoho zasvěcených studií a dlouhá řada knih. A přesto jsou i pro odborný svět některá z uměleckých děl Stanislava Libenského stále ještě neznámá, nebo sice opakovaně publikovaná, ale doprovázená ne zcela přesnými informacemi. Obojí nabízí v překvapivém záběru přednáška věnovaná dílům Stanislava Libenského ze sbírky Severočeského muzea v Liberci.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Cena 90 Kč