STAROMĚSTSKÁ PROCHÁZKA PO DOMOVNÍCH ZNAMENÍCH

13. 05. 2023 v 15 h

Domovní znamení spojují uměleckořemeslnou práci s architekturou, objevují se na mnoha pražských domech a písemné záznamy vypovídají o tom, že jejich počet je v Praze nejvyšší v celé Evropě. Nejstarší pražská domovní znamení pocházejí ze 14. století. V roce 1770 je císařovna Marie Terezie nahradila čísly popisnými, mnoho znamení se ale naštěstí dochovalo dodnes. Trasa této procházky dovede účastníky od hlavní budovy UPM až k Domu U Černé Matky Boží. Provází Mgr. Kristina Václavů.

Sraz účastníků: před zahradním vchodem do Uměleckoprůmyslového musea v Praze (Široká ulice)

Délka programu: 90 minut

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Jednotné vstupné 150 Kč