TEPANÁ A LITÁ KRÁSA. PŘEDNÁŠKA

31. 10. 2023 v 18 h

Zlaté kování na staré knize

Přednáška restaurátorky Karly Frajerové a správkyně depozitáře Lucie Kölbersberger o ochranných zdobných kovových prvcích na historických knižních vazbách ze sbírek UPM s praktickou ukázkou v přednáškovém sále Centrálního depozitáře UPM. Přednáška je součástí cyklu Materiály, techniky, postupy.

Cyklus Materiály, techniky, postupy vznikl jako součást projektu Interaktivní vzdělávání v oblasti tradičních řemesel, technik a materiálů v muzejní praxi, realizovaném v rámci programu Erasmus+ (2022-1-CZ01-KA122-ADU-000078277)

logo Financováno Evropskou unií

Centrální depozitář UPM Stodůlky

Červeňanského 2843/19
Praha 13