UMĚNÍ RESTAUROVAT – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

08.09.2020 v 17 hodin

Exponáty ve velkém výstavním sále
Výstava Umění restaurovat

Komentovaná prohlídka výstavy, která je věnovaná způsobům restaurování a konzervace velkých tapiserií a liturgických textilií. Výstavou provede PhDr. Markéta Grill Janatová, kurátorka sbírky textilu, která vybrala ze sbírky UPM předměty do projektu Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze- konzervace a prezentace, který v letech 2014—2017 muzeum uskutečnilo díky finančnímu příspěvku fondů EHP a Norska. 

Výklad je zdarma k platné vstupence.

Rezervace ZDE

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1