URNA JAKO UMĚNÍ. PŘEDNÁŠKA

30. 05. 2023 v 18 h

Přednáška Bc. Karolíny Lapešové k výstavě Skleněná duše / Pietas. Návrat funerální plastiky. Tématem jsou návrhy a realizace originálních sepulkrálních uren, které v průběhu staletí vznikaly v Čechách i ve světě. Tyto schránky na lidské ostatky nestály vždy v popředí zájmu umělců a designérů, dalo by se dokonce říci, že se dodnes jedná o téma stojící na okraji zájmu až na hranici tabuizace. Proto je velmi potěšující, že se v poslední době navrací zájem o funerální kulturu a její rituály, a tvorbě těchto opomíjených objektů se opět začínají věnovat umělci i designéři.V návaznosti na obnovením kremace v Československu po roce 1918 začínají architekti, výtvarní umělci a designéři v meziválečném období navrhovat a realizovat originální schránky na lidské ostatky. Tvorba architektů a spolupracovníků Artělu a také funerální sochařské práce vybraných umělců z období 20. a 30. let 20. století bude představena jak po stránce vizuální, tak i z hlediska rozdílných přístupů a autorských vkladů jednotlivých autorů, stejně tak i díla současných autorů. Pozornost bude věnována zkoumání rozdílů v jejich přístupu oproti meziválečným autorům. Přednáška rovněž seznámí s osobními motivacemi a tvůrčím zázemím současných umělců, zabývajících se tímto tématem, které autorka osobně kontaktovala.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 90 Kč