V LESKU ZLATA, V ZÁŘI BAREV – KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

13.10.2020 v 17 hodin

Výstava V lesku zlata, v záři barev

Komentovaná prohlídka výstavy vzácné sbírky historických podmaleb na skle. Výstavou provede kurátorka Helena Brožková.

Výklad je zdarma k platné vstupence.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1