V LESKU ZLATA, V ZÁŘI BAREV. UMĚNÍ PODMALBY NA SKLE ZE SBÍREK UPM

27.02.2020 – 22.11.2020

Drezúra koní – hold vévodovi z Newcastlu, kolem l. 1700–1710 Reprofoto Ondřej Kocourek

Kurátorka: prom. hist. Helena Brožková
Odborná spolupráce: Jana Černovská
Architekt výstavy: Ing. Dušan Seidl
Grafický design výstavy a publikace: Johan Vlach a Matěj Brnický, MiniMaxStudio

Výstava připravená téměř výhradně ze sbírek UPM a pořádaná v roce 135. výročí založení muzea je výsledkem mnohaletého odborného výzkumu, úzce spojeného i s restaurátorským průzkumem. Výstava obsahuje ukázky podmaleb na skle z období od antiky přes středověk, renesanci, baroko až po druhou polovinu 18. a zejména 19. století.

Podmalby neboli obrazy malované na zadní straně skla představují ve sbírce historického skla UPM velmi pestrou kolekci čítající na 387 předmětů z období od pozdní antiky po devatenácté století. Z ní bylo vybráno 135 nejcharakterističtějších obrazů, mnohdy nevelkých rozměrů, ale velmi vzácných, protože dnes jsou již na trhu s uměním velkou zvláštností. Mezi sto pětatřiceti vybranými díly je i soubor třiceti podmaleb, které mezi lety 2001 a 2017 prošly náročným procesem restaurování.

Výstava přibližuje historický vývoj tohoto specifického druhu umění, jež v podobě noblesních předmětů představovalo vysoce ceněné položky v chrámových pokladnicích a šlechtických i měšťanských sbírkách. Tyto předměty byly vždy v popředí sběratelského zájmu, což připomíná i třináct exponátů z původní sbírky zakladatele muzea Vojtěcha svobodného pána Lanny. Z jeho sbírky pochází celkem sedmnáct podmaleb – což sice není ohromující počet, ovšem jedná se o velmi zásadní a cenné položky celé sbírky.

Nejcennější renesanční obrazy zastupuje dílo Hanse Jakoba Sprüngliho (1559–1637) z Curychu nebo drobná podmalba signovaná „VBL“. Z období baroka pocházejí práce nizozemského malíře Gerharda Janssena (1636–1725), Daniela Preisslera (1636–1733) působícího v Kunštátu, podmalby připisované tzv. česko-francké škole nebo díla malířů činných v 18. století v Augsburgu. Naprostá většina vystavených děl pochází ze sbírek UPM, výběr však doplňují podmalby z dalších veřejných galerií a muzeí v České republice i zápůjčky ze sbírek soukromých. Expozice nabízí i výběr grafik, které se staly předlohou pro některé vystavené podmalby.

K výstavě vyšel výpravný katalog.

Vojtěch Lanna

Výstava, uskutečněná v roce 135. výročí Uměleckoprůmyslového musea v Praze, připomíná třinácti vystavenými exponáty, že i o základ sbírky podmaleb na skle v UPM se zasloužil sám zakladatel muzea Vojtěch svobodný pán Lanna. Z jeho sbírky pochází celkem 17 podmaleb – což sice není ohromující počet, ovšem jedná se o velmi zásadní a cenné položky celé sbírky. Vojtěch Lanna muzeu nejprve daroval dvě podmalby, po skončení výstavy v roce 1906 pak dalších dvanáct. Tři díla pocházející z jeho sbírky byla zakoupena v aukci v Berlíně u firmy Rudolf Lepke v roce 1911.

Sběratelské aktivity Vojtěcha Lanny a jeho zásluhy o založení muzea připomíná malá výstava ve foyeru Vojtěch Lanna 1836 – 1919. Mecenáš muzea.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Otevírací doba
úterý až neděle 13–18 hodin
pondělí zavřeno

Vstupné
základní 150 Kč | snížené 80 Kč | rodinné 250 Kč

(platí pro jednorázový vstup do celé historické budovy, expozice Český kubismus v Domě u Černé Matky Boží a Galerie Josefa Sudka do 31. 8. 2020)