VIA LUCIS. STANISLAV LIBENSKÝ A JAROSLAVA BRYCHTOVÁ PRO SAKRÁLNÍ PROSTORY V ČECHÁCH A NA MORAVĚ

od 21. 10. 2021

Barevná okna v kostele
Okna podle návrhu Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové v Brně na Špilberku

Kurátorka: PhDr. Sylva Petrová
Architektonické řešení: Ing. Dušan Seidl
Grafický design: Martin Hlubuček

Expozice je věnována další poloze rozsáhlého díla dvou mezinárodně etablovaných českých umělců-sklářů: profesora Stanislava Libenského (1921 – 2002) a spoluautorky společných úspěchů Jaroslavy Brychtové (1924 – 2020). Instalace se zaměřuje na realizace umělců ve veřejném, sakrálním  prostoru. Konkrétně přibližuje rozměrná okna –vitraile v pražské kapli sv. Václava v katedrále sv. Víta, Václava, Vojtěcha a Panny Marie z let 1964–1968 a okno v kapli sv. Anny v klášteře sv. Jiří na Pražském hradě z let 1974–1975. Vypráví o vzniku a charakteru sedmi vitrailí, jež oba umělci navrhli a realizovali v zámecké kapli v Horšovském Týně mezi lety 1987 až 1991 a představuje historii osmi oken v hradní kapli brněnského Špilberku z let 2001 až 2003.

V instalaci výstavy Via lucis nalezneme jen tři sklářská díla. Ta dvě největší UPM získalo zápůjčkou od sklářské firmy Lasvit (další objekty lze vidět v obou souvisejících sálech výstav Plejády skla 1946 – 2018). Instalace tedy vychází  z četných originálních kreseb, které realizoval Stanislav Libenský. Dvě největší, téměř sedm metrů vysoké malby týkající se oken v kapli sv. Václava, muzeum za podpory Ministerstva kultury ČR v roce 2021 získalo do sbírek, další si zapůjčilo laskavostí dědiců z jejich archivu a ze sbírky Muzea města Brna. Vizuálně expozice stojí také na nově pořízených autorských digitálních fotografiích Gabriela Urbánka a Ondřeje Kocourka. Fotografie jasně akcentují  práci umělců se světlem nejen v rámci modelování samotných vitrailí,  ale i to, jak jejich transparence a barva přispěla k definování samotného prostoru, jehož charakter završovaly. Světlo tvoří nejen podstatu symboliky sakrálních prostor, ale odpovídá zároveň speciální metodě práce Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové s taveným sklem.

Titul expozice Via lucis – Cesta světla, převzatý ze stejnojmenného spisu Jana Amose Komenského, naznačuje sílu  a stálou platnost „světlého odkazu“ těchto dvou sklářských osobností.

Výstava ke 100. výročí narození Stanislava Libenského je součástí dlouhodobé expozice Plejády skla 1948–2018.

Poetický průvodce expozicí Poezie ve skle ZDE

Výstava a doprovodná publikace vznikla za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky v rámci institucionálního financování dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace Uměleckoprůmyslové museum v Praze (MK000023442)

Mezinárodní rok skla 2022 logo

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Otevírací doba
úterý 10 – 20 hodin
středa až neděle 10–18 hodin
pondělí zavřeno

Vstupné
základní 150 Kč | snížené 80 Kč

vstupenka platí i na Plejády skla