ZÁKLADY TECHNIKY PLETENÉ KRAJKY NA RÁMU: KROSIENKY. VÝTVARNÁ DÍLNA

02. 07. 2022 od 10 do 17 hodin

Krajkový vzor

Jednodenní krajkářská dílna je součástí programové nabídky k výstavě The Power of Lace. Krajka – objekt – oděv.

V teoretickém úvodu se účastníci seznámí se základy prastaré předtkalcovské techniky, při které vzniká pletenina či šikmá tkanina křížením nebo proplétáním dvou svislých soustav osnovních nití pouze prsty rukou. V praktické části si v dopoledním bloku osvojí základní principy pletené krajky na rámu formou vzorníku a v části odpolední vytvoří sáček, který si společně se vzorníkem odnesou domů.

Pomůcky a výtvarný materiál budou účastníkům k dispozici v ateliéru UPM.

Součástí ceny dílny je lektorné, výtvarný materiál a vstupenka do výstavy, kterou mohou účastníci využít v obědové pauze od 13 do 14 hodin nebo po skončení dílny do 18 hodin.

Doba trvání 10 – 17 h s přestávkou na oběd 13–14 h (možnost využít muzejní restauraci).

Lektorka dílny:
Ing. Alena Samohýlová pracuje jako restaurátorka textilu v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Vystudovala organickou chemii na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze a jejím celoživotním zájmem je přírodní textilní materiál, technologie a řemeslné rukodělné techniky jeho zpracování, textilní úpravy, především barvení, a degradace  textilních vláken. Je zkušenou lektorkou textilních kurzů.

Poslední možnost přihlášení je ve středu 29. 6. 2022. Sraz v pokladně muzea.


Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Cena dílny 1850 Kč.