ŽENY V UŽITÉM UMĚNÍ A DESIGNU

14. 11. 2023 v 18 h

Poznejte naši stálou expozici ART, LIFE. Umění pro život opravdu důkladně. Jedinečný desetiměsíční cyklus netypických komentovaných prohlídek s historikem Martinem Pijákem a kurátory nabídne účastníkům vhled do nejrůznějších aspektů lidského života a jeho proměn prostřednictvím exkluzivního výběru exponátů z našeho muzea. Výklad přímo v expozici doplňují fotografie z depozitářů UPM, portréty autorů a další obrazový materiál.

Touto komentovanou prohlídkou vás mimořádně provedou i kurátoři Radim Vondráček, který je zároveň ředitelem muzea i autorem koncepce stálé expozice, a Iva Knobloch, vedoucí Centra designu. Dvě části této komentované prohlídky skládají komplexní pohled na úlohu a význam žen v oblasti designu. První část se zaměří na ženy-tvůrkyně, jejichž práce jsou vystaveny. Druhá představí ženy jako objekt zájmu designérů, zaměří se na posun zobrazování ženského těla a vnímání ideálu krásy. Součástí výkladu bude i exkurs do genderové historie. A na co se můžete těšit? Na Madony a Venuše, na renesanční anatomické zobrazení ženského těla, na proměnu ženského oděvu a Hanu Podolskou i Liběnu Rochovou, na návrhářky hraček Minku Podhajskou, Libuši Niklovou a Terezu Talichovou, sklářské umělkyně Miluši Roubíčkovou a Jaroslavu Brychtovou a mnoho dalších jmen žen-designérek a umělkyň.

Komentovanou prohlídku je možné absolvovat jednotlivé nebo si zakoupit celý cyklus za zvýhodněnou cenu. Můžete si také zakoupit i zimní letní semestr zvlášť.

Koupit si můžete také roční členství ve věrnostním programu Moje museu(p)m za základní cenu 1100 Kč a cena tohoto cyklu bude jen 400 Kč za celý rok nebo 200 Kč za semestr.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 300 Kč | snížené 170 Kč
(v ceně je vstupenka do výstavy)