ČESKÝ PORCELÁN TŘÍ STOLETÍ

PROGRAM PRO ŠKOLY KE STÁLÉ EXPOZICI / UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE – HISTORICKÁ BUDOVA

Fotka z aktivní zóny

Kávu nebo čaj?

Hrnek, no a co? Co by mohlo být více obyčejné? Co by se na něm mělo zkoumat?
Cílem programu je upoutat pozornost k jednomu z předmětů, který považujeme za něco tak samozřejmého, že ho téměř nevnímáme, a který pro nás i přesto může mít značnou osobní hodnotu. Společně se budeme zamýšlet a diskutovat nad snídaňovými hrnky – nádobami na horké nápoje. Zjistíme, jak náročná je profese designéra, který musí při své práci vyvážit svůj osobitý přístup a subjektivní vnímání s objektivními požadavky, které na užité předměty klademe. Při tvůrčí aktivitě budeme kritéria objektivity a subjektivity probírat na konkrétních hrncích, které si nakreslíme.
Po tvůrčí části programu v ateliéru společně navštívíme výstavu Český porcelán tří století, ve které se zaměříme na proměny tvaru porcelánu a budeme společně diskutovat nad exponáty, které nás zaujmou.

Více o programu pro ZŠ
Více o programu pro gymnázia a SŠ