RADIM VONDRÁČEK SE UJAL FUNKCE ŘEDITELE UPM

Své nové funkce ředitele Uměleckoprůmyslového musea se od 1. listopadu ujal PhDr. Radim Vondráček, PhD., který byl na tuto pozici vybrán v červnu tohoto roku. Před tím v muzeu zastával pozici ředitele sbírek a výzkumu. Stal se nástupcem PhDr. Heleny Koenigsmarkové, která muzeum řídila více než 30 let.

Radim Vondráček je historikem umění a dlouholetým kurátorem muzea, v poslední době jedním z nejbližších spolupracovníků bývalé ředitelky. Je uznávaným odborníkem na dějiny umění 19. století a na historii a teorii designu. Funkce se ujímá v okamžiku, kdy muzeum disponuje moderním centrálním depozitářem, opravenou historickou budovou a novou stálou expozicí ART, LIFE. Muzeum se tak může stát opět jedním z center kulturního života v Praze a plně se věnovat přípravě nových atraktivních programů pro všechny věkové kategorie.

Nový ředitel klade důraz na systematický výzkum užitého umění, designu a fotografie včetně nových médií a multioborových intervencí, chce ještě více prohloubit spolupráci s tvůrci a producenty současného designu a propagovat je. Za velmi důležité považuje mezinárodní výstavní a publikační projekty s partnery v Evropě i zámoří. Při výkonu své funkce může těžit z vysoké odborné erudice sbírkových pracovišť i restaurátorů. Prioritně se zaměří na urychlené digitální zpřístupnění sbírek UPM online formou veřejného portálu a na širší uplatnění digitální transformace v oblasti výzkumu, péče o sbírky, vzdělávání a v propagaci.

Radim Vondráček muzeum pojímá nejen jako paměťovou a vzdělávací instituci, ale jako otevřenou komunikační platformu, která s návštěvníky vede dialog, klade si kritické otázky a vyjadřuje se k širším sociálním problémům např. udržitelného rozvoje (design a konzumní společnost, biodesign) nebo muzealizace exponátů a jejich původu; na tyto otázky chce edukačně zaměřit programy stálé expozice a vést obecnější diskusi o vztahu ke kulturnímu dědictví.