VESELÝ SPOLEK SVAZ ČESKOSLOVENSKÉHO DÍLA V KARIKATURÁCH. PŘEDNÁŠKA

05. 06. 2024 v 17 h

Přednášku k výstavě Žijeme lidsky? Svaz československého díla 1914–1948, hnutí za reformu bydlení povede kurátorka PhDr. Iva Knobloch, Ph.D

I když Svaz československého díla patří k zásadním institucím českého designu a bydlení 20. století, z hlediska právního to byl dobrovolný zájmový spolek. Jako takový obohacoval  pestrou občanskou společnost První republiky. Šíře jeho reformních výstavních, stavebních a publikačních aktivit je obdivuhodná, a to jenom díky obětavosti aktivních členů, která trávili hodně svého času na schůzích a komisích. Humorné kresbičky z těchto schůzí ukazují, že Svaz fungoval jako svobodná a tolerantní názorová platforma a že největší překážky jeho nadšené činnosti kladla byrokratická arogance státních úřadů.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Vstupné 90 Kč