KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY EXPOZICE ART, LIFE

TEMATICKÉ KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY STÁLÉ EXPOZICE

Vizuální atraktivita vystavených exponátů ve stálé expozici Art, life. Umění pro život a jejich velmi kvalitní výběr poskytuje prostor nejen pro příjemný estetický zážitek, ale zároveň otevírá snadnou cestu k ilustraci lidské každodennosti v průběhu dlouhých staletí.
Pro školní skupiny nabízíme komentované prohlídky stálé expozice zaměřené na historický a společenský kontext exponátů. Všechny prohlídky jsou orientovány na propojenost exponátů s dobou, ve které byly vytvořeny, a dnešním každodenním životem. Rozvíjejí klíčové kompetence, zejména kompetenci kulturní.

vzdělávací oblasti (RVP ZV, RVP G)
Český jazyk a literatura, Člověk a společnost, Umění a kultura

nabízené tematické prohlídky:
Hvězdy světového užitého umění a designu
Hvězdy českého užitého umění a designu
Ženy v užitém umění a designu
Posaďte se u nás!
Kuriozity, zajímavosti a tajemné předměty
Redesign, biodesign a udržitelnost
(průřezové téma Environmentální výchova)
Přírodní inspirace
Proměny životního stylu a každodennosti do 19. století
Proměny životního stylu a každodennosti od 19. století po dnešek
Letem světem dějinami umění od gotiky po současnost

cílová skupina: žáci ZŠ, studenti SŠ a gymnázií, žáci ZUŠ, studenti VŠ, zájmové skupiny
délka programu: 60 minut
maximální kapacita: 25 žáků
cena programu v českém jazyce: 70 Kč osoba (minimálně 10 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena programu v cizím jazyce (AJ, NJ): 90 Kč osoba (minimálně 10 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena vstupenky do expozice: do 15 let zdarma, nad 15 let 30 Kč osoba, pedagogický doprovod zdarma
objednání komentované prohlídky: objednavky@upm.cz (nejpozději týden předem v pracovních dnech)
Nabízíme přizpůsobení tematické prohlídky konkrétním vzdělávacím cílům pedagogů.
Kontaktujte nás na adrese objednavky@upm.cz.

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY CELÉ STÁLÉ EXPOZICE

Školním skupinám nabízíme také komentovanou prohlídku všech 7 sálů stálé expozice Art, life. Umění pro život. Expozice je koncipována jako prostor, ve kterém se představují předměty, které v průběhu času lidé používali k praktickým účelům i pro radost a potěšení, je členěna do šesti tematických celků: rituály a slavnosti, mikrosvěty: panovnická kunstkomora, život forem, oděv: tělo a tělesnost, design a fenomén modernityutopie – kosmos – hra.

cílová skupina: žáci ZŠ, studenti SŠ a gymnázií, žáci ZUŠ, studenti VŠ, zájmové skupiny
délka programu: 60 minut
maximální kapacita: 25 žáků
cena programu v českém jazyce: 70 Kč osoba (minimálně 10 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena programu v cizím jazyce (AJ, NJ): 90 Kč osoba (minimálně 10 osob), pedagogický doprovod zdarma
cena vstupenky do expozice: do 15 let zdarma, nad 15 let 30 Kč osoba, pedagogický doprovod zdarma
objednání komentované prohlídky: objednavky@upm.cz (nejpozději týden předem v pracovních dnech)