LITOGRAFICKÉ KAMENY Z ANENSKÉHO DVORA


Autor: PhDr. Lucie Vlčková, PhD.

Součástí výstavy Mezi kýčem a akademií. Chromolitografie ve službách reklamy a umění je ukázka litografických kamenů pro tisk reklamy a merkantilních tiskopisů. Dokládají různé postupy práce na kameni v druhé polovině 19. století a některé lze přímo ztotožnit s tiskárnou, kde vznikly. Právě takovými jsou kameny z nejvýznamnější tehdejší tiskárny v Českých zemích – knihtiskárny a kamenotiskárny Haase. Historie velkopodniku se začala psát již v roce 1798, kdy Gottlieb Haase v Praze zřídil knihtiskárnu a v roce 1823 ji spolu s litografem Karlem Hennigem rozšířil o kamenotisk. Rodinný podnik rychle vzkvétal a v roce 1835 se natrvalo usadil v Anenském dvoře. V průběhu své existence postupně přecházel na syny a pak vnuky zakladatele. V 50. letech 19. století byla Haaseho tiskárna hned po c.k. státní tiskárně ve Vídni největším svého druhu v rakouské monarchii.

Na výjimečnou kvalitu Haasovské litografické produkce měli zásadní vliv špičkoví litografové, pro práci získaní často v Německu (Theodor Mittag, Julius Meister a další). Úspěch litografie ovlivnila také přímá spolupráce s umělci, díky které vznikla mimo jiné jedinečná série nástěnných obrazových kalendářů, kterými firma obdarovávala své nejváženější klienty. Stejně umělecky hodnotné byly i plakáty, které tu vznikaly podle návrhů Vojtěcha Hynaise, Luďka Marolda, Eduarda Veitha a dalších významných autorů. V Anenském dvoře podnik úspěšně fungoval až do poloviny 20. století, kdy byl znárodněn, poté v areálu až do 70. let působila tiskárna n.p. Svoboda.

Dnes je rozlehlý areál využíván pro zázemí Národního divadla a památku na slavnou historii tiskárny ukrývá sklep, kde je uloženo několik desítek litografických kamenů. Další v průběhu 20. století posloužily jako stavební materiál a dláždění při rekonstrukcích areálu. Pro naši výstavu jsme zápůjčkou získali trojici kamenů, dva pro barevný soutisk blíže neidentifikovatelné reklamy a jeden s reklamou na kosmetické výrobky značky Alesia. Tu vyráběla firma Sarg, která se proslavila zavedením vůbec první pasty na zuby, kterou si nechala patentovat v roce 1887 a prodávala ji pod názvem Kalodont. Kosmetické produkty byly tehdy, stejně jako dnes, častým předmětem reklamy. Mezi nejcennější doklady reklamy tištěné u Haasů patří řemeslně dokonale provedené a vizuálně působivé plakáty pro vídeňskou firmu Taussig. Parfumerie Taussig, založená v roce 1854, využívala pro svou reklamu reprodukce akademických, lehce erotických ženských portrétů od Bernarda Zickendrahta a přes Haaaseho si objednala návrhy od po léta soupeřících malířů, Vojtěcha Hynaise a Eduarda Veitha, z nichž několik bylo jako plakáty i realizováno. Vystavené kameny dokládají proměnu litografického řemesla po nástupu fotoprocesů, které postupně nahrazovaly zdlouhavou a náročnou kresbu na kámen. Návštěvníci výstavy je mohou porovnat se staršími kameny s litografickou rytinou a kresbou, které zapůjčila Vysoká škola umělecko-průmyslová.