ZA JEDEN BOD NAVŠTÍVÍTE HNED TŘI OBJEKTY!

Uměleckoprůmyslové museum v Praze se zapojilo do projektu V Praze jako doma se speciální nabídkou „za jeden bod tři objekty v Praze“. Se vstupenkou za 150 Kč (zlevněná 80 Kč) mohou zájemci navštívit hlavní budovu, Dům U Černé Matky Boží a také komorní Galerii Josefa Sudka.

UPM hlavní budova

V hlavní budově máme v současné době hned tři výstavy

Výstavu moderních skleněných plastik Plejády skla 1946 – 2019. V prvním sále expozice jsou plastiky komorních rozměrů, v druhém sále je téměř padesát, většinou rozměrnými autorských exponátů. Celkově výstava představuje to nejlepší ze světově proslulé sbírky autorského skla UPM druhé poloviny 20. a začátku 21. století a autory zvučných jmen jako René Roubíček, Vratislav Šotola, Stanislav Libenský, Jaroslava Brychtová, Rony Plesl či Martin Janecký. 

V lesku zlata, v záři barev – Umění podmalby na skle ze sbírek UPM. Podmalby neboli obrazy malované na zadní straně skla představují ve sbírce historického skla Uměleckoprůmyslového musea v Praze velmi různorodou kolekci čítající na 387 předmětů z období od pozdní antiky po 19. století. Expozice představuje 135 vybraných děl, včetně souboru 30 kusů, které mezi lety 2001 a 2017 prošly náročným procesem restaurování. Přibližuje tak historický vývoj tohoto specifického druhu umění.

Tapiserie s vyobrazením hradu, rostlinnými motivy a výrazným papouškem v pravém horním rohu
Verdura s papouškem, Francie

Umění restaurovat UPM má ve sbírkách jednu z největších tuzemských sbírek textilu a její významnou součástí je kolekce padesáti renesančních a barokních tapiserií a několik stovek liturgických oděvů. Část poškozených textilních památek byla vybrána a začleněna do projektu „Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze – konzervace a prezentace“, který získal finanční podporu fondů EHP a Norska, dokončeného v roce 2017. Výstava představuje právě tuto část sbírky. 

Domě U Černé Matky Boží najdete stálou expozici Český kubismus a výstavu Tři dekády, kterou připravil Institut tvůrčí fotografie (ITF) Slezské univerzity v Opavě k 30. výročí svého založení. Je výběrem nejlepších snímků studentů i čerstvých absolventů školy, mapujícím období let 1990 – 2020. 

Komorní Galerii Josefa Sudka najdete při cestě na Pražský Hrad v ulici Úvoz. Je to vlastně poslední byt, kde fotograf žil od roku 1959 až do své smrti v roce 1976. Výstava Božena Sudková/Josef Sudek – krajina dětství představuje fotografie sestry Boženy, protože ne všichni vědí, že se fotografkou vyučila a začala fotografovat daleko dříve, než bratr Josef.

Více o projektu V Praze jako doma ZDE