EXPOZICE ART, LIFE. UMĚNÍ PRO ŽIVOT ZAUJALA PŘES TŘICET TISÍC NÁVŠTĚVNÍKŮ

Stálá expozice ART, LIFE je od 8. února otevřena rok. Za tu dobu ji shlédlo více než 30 000 návštěvníků, asi polovina z nich ze zahraničí, a ohlasy odborné i laické veřejnosti jsou pozitivní. Stálá expozice vznikla podle koncepce a scénáře Radima Vondráčka, nynějšího ředitele muzea, a za supervize bývalé ředitelky Heleny Koenigsmarkové. Podílel se na ní celý kurátorský tým UPM. Vystaveno je asi 1300 předmětů, představených tematicky, podle oblastí života, v nichž se umění a design uplatňuje.

Pro muzeum jsou zajímavé především ohlasy z podobně zaměřených institucí v zahraničí. Hlavní kurátor Muzea dekorativních umění v Paříži Jean-Luc Olivié s velkým nadšením obdivoval špičkovou kvalitu sbírek UPM a kurátorský výběr. Dlouholetý kurátor sbírek vídeňského MAKu (Musea für angewandte Kunst) Rainald Franz charakterizoval expozici UPM jako zdařilý „polyhistorický koncept“, který ukazuje sbírkový materiál v mnoha nových variantních souvislostech, zajímavě konfrontuje minulé a přítomné, a přesvědčivě tak naplňuje zakladatelské poslání muzeí tohoto typu – ukázat, že užité umění a design mají ze všech oborů nejblíže životu lidí, denně jej utvářejí, organizují a zdokonalují. Důležité podněty nám přinesly i návštěvy studentů zahraničních vysokých škol. Z provedené anonymní ankety například mezi studenty muzeologie a kulturních dějin z Univerzity v Oldenburgu vyplynulo, že naprostou většinu zaujala netradiční a přitom srozumitelná koncepce, esteticky atraktivní prezentace a citlivé zapojení audiovizuálních prvků.

Po roce drobné změny

V následujícím měsíci dojde ve stálé expozici k několika změnám. Chystá se výměna několika exponátů, především těch z citlivých materiálů, textilu a papíru, a některé přibydou. Už jen měsíc budou moci návštěvníci obdivovat jeden z nejvzácnějších předmětů, které ve sbírkách uchováváme – dorzální kříž tak zvané Broumovské kasule, výjimečnou výšivku z doby lucemburské. Kříž je příkladem vysoké umělecké a řemeslné úrovně vyšívačství v českých zemích, figurální výšivky měly blízký vztah k dobovému malířství, v tomto případě k malbám Mistra Třeboňského oltáře. Výšivka pochází z kláštera benediktinů v pražském Břevnově, dnes je majetkem Benediktinského arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově a v UPM je jako dlouhodobá zápůjčka.

Výšivka Krista na Kříži

Na rozloučenou s tímto vzácným exponátem chystá Markéta Grill Janatová, kurátorka historického textilu, mimořádnou komentovanou prohlídku s bohatým obrazovým doprovodem 20. února od 17 hodin. Návštěvníci však o ukázku historických liturgických rouch nepřijdou, kasule bude nahrazena podobnou, jen o sto let mladší z 80. let 15. století s výšivkou hedvábím a kovovými nitěmi.

Do sálu Mikrosvěty: Panovnická kunstkomora naopak v březnu přibyde další polyeder, slonovinový mnohostěn, který prošel náročným procesem restaurování. Pochází ze 17. století, byl vyroben zvláštní technikou soustružení, lepený je živočišným klihem a výjimečný je otevíracím medailonkem s obrázky Panny Marie a Krista, který je umístěný v jeho středu. O původu tohoto předmětu nejsou žádné zprávy, pravděpodobně pochází z některého ze zámeckých kabinetů kuriozit.

Stálou expozici také v průběhu března doplní krátký film Jakuba Jansy, který cílí především na mladé publikum. K vidění v něm budou naši kurátoři a kurátorky, kteří v expozici tančí, zpívají či recitují.

Programy pro veřejnost cílí na dospělé i děti

Edukační oddělení muzea připravilo v uplynulém i tomto roce řadu programů pro veřejnost, které stálou expozici oživují a přibližují. K nejúspěšnějším patří kurátorské komentované prohlídky, či cyklus tematických prohlídek. Jeho druhý semestr začíná 20. února tématem  Redesign, biodesign a udržitelnost.  Programy a komentované prohlídky ve stálé expozici jsou připraveny také pro školy, od mateřských až po vysoké. Tyto programy představují vystavené předměty ne jako soliterní estetické a funkční objekty, ale v jejich bohatých  dobových i nadčasových souvislostech. Také celodenní výtvarná dílna pro veřejnost Jaro v muzeu bude 13. 3. spojena právě se stálou expozicí. Pro děti od 6 do 12 let je na konec července připraven i letní příměstský tábor Muzeem skrz naskrz, během nějž děti budou pod vedením zkušené lektorky samy přemýšlet, bádat a poznávat, co všechno se děje za muzejními zdmi.

Příměstský tábor Muzeem skrz naskrz