LOBMEYR A ČECHY – NOVÉ POZNATKY. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE