IDEOVĚ BOHATÁ, PŮSOBIVĚ INSTALOVANÁ. STÁLÁ EXPOZICE ART, LIFE BAVÍ NÁVŠTEVNÍKY Z DOMOVA I Z CIZINY

Rok po otevření stálé expozice ART, LIFE lze nyní shrnout ohlasy laické a odborné veřejnosti, které tento počin vyvolal. Zvláště potěšující je zájem zahraničních odborníků, ať již historiků užitého umění, uměnovědců nebo muzeologů. Expozici navštívilo přes 30 tisíc návštěvníků (věříme, že většinou spokojených) a můžeme říci, že více než polovina z nich, hlavně v posledních měsících, přijíždí ze zahraničí. Z tohoto důvodu také během února 2024 vyjde anglická verze průvodce expozicí, který byl zatím k dispozici jen v češtině. Průvodce shrnuje základní členění expozice a vyzdvihuje hlavní témata i nejzajímavější motivy a exponáty.

Art, life. Umění pro život. Kniha

Postřehy návštěvníků z ciziny jsou pro nás o to zajímavější, že nahlížejí expozici z určitého nadhledu a v konfrontaci s přístupy jiných, zahraničních institucí. Proto jsme se rozhodli některé z těchto názorů a hodnocení zveřejnit, byť je zřejmé, že tyto „statementy“ nemusí odrážet celé spektrum názorů návštěvnické obce. K pojetí a přínosům expozice se však budeme pravidelně vracet i v našem newsletteru a v průběhu roku také na odborných setkáních v muzeu, kde bychom se rádi věnovali teoretických kontextům expozičního projektu a také více ohlasům domácího publika.

Pražské Uměleckoprůmyslové museum má nejblíže k obdobně zaměřeným partnerským institucím v Rakousku, Německu či Francii, a tak nás v prvé řadě zajímal jejich názor. Opakovaně naši expozici navštívili kolegové z Musea für angewandte Kunst ve Vídni (MAK), s nimiž jsme hodně diskutovali o možných aktuálních přístupech k vystavování užitého umění a designu. Podle generální ředitelky vídeňského MAKu Lilly Hollein je naše expozice i pro ně podnětná, zvláště svým celkovým pojetím. Uspořádání expozice podle oblastí života, do nichž užité umění a design vstupují, je podle ní nápadité a v mnohém inspirativní, neboť přísně stylové, chronologické či materiálové členění, jaké dosud v expozicích vídeňského muzea převažovalo, je potřebné nyní měnit. Dlouholetý kurátor sbírek MAKu Rainald Franz charakterizoval expozici UPM jako zdařilý „polyhistorický koncept“, který ukazuje sbírkový materiál v nových variantních souvislostech, konfrontuje minulé a přítomné, a přesvědčivě tak naplňuje zakladatelské poslání muzeí tohoto typu – ukázat, že užité umění a design mají ze všech oborů nejblíže životu lidí, denně jej utvářejí, organizují a zdokonalují.

Obdobně vyzdvihovali přínos expozice muzejní kolegové z Německa, například z Bröhan Musea v Berlíně, jehož generální ředitel Tobias Hoffmann ji hodnotí jako ideově velmi bohatou, působivě instalovanou a přinášející zábavu i potěšení. Hlavní kurátor Muzea dekorativních umění v Paříži Jean-Luc Olivié s velkým nadšením obdivoval špičkovou kvalitu sbírek UPM a kurátorský výběr. Obdobné postřehy nám tlumočili hosté ze severských zemí, například skupina kurátorů KODE Muzea (Muzea dekorativních umění) v norském Bergenu. Zajímavé je také srovnání se současnými přístupy nové expozice designu v Kodani, kde nyní pracují s podobnými myšlenkovými koncepty a srovnatelně zapojují do výkladu dějin designu a sběratelství třeba téma kunstkomory.

Většina zahraničních hostů obdivovala i technické provedení výstavního fundusu (regálové vitríny navržené arch. Tomášem Vargou) a repasé historického muzejního mobiliáře, vhodně využitého například pro instalaci historického skla. Přidanou hodnotou pro všechny návštěvníky expozice pak jsou výhledy z oken na okolní pamětihodnosti a zvláště na jedinečný Starý židovský hřbitov.

Důležité podněty nám přinesly i návštěvy studentů zahraničních vysokých škol. Z provedené anonymní ankety například mezi studenty muzeologie a kulturních dějin z Univerzity v Oldenburgu vyplynulo, že naprostou většinu zaujala netradiční a přitom srozumitelná koncepce, esteticky atraktivní prezentace a citlivé zapojení audiovizuálních prvků. Pozitiva výrazně převažovala nad drobnými výtkami, například někdo z respondentů by uvítal možnost většího zapojení publika formou hands-on aktivit. Tyto doplňkové participativní programy bychom chtěli v letošním roce rozšířit, stejně jako plánujeme mobilního průvodce expozicí, který poskytne další návštěvnické zážitky.