KNIHOVNA

informace, meziknihovní výpůjční služba
+420 773 200 844
studovna@upm.cz

Ing. Jaroslav Kostecký
ředitel knihovny
kostecky@upm.cz

Bc. Šárka Bláhová
zástupkyně ředitele knihovny,
akvizice, zpracování výstavních katalogů
+420 602 342 882
blahova@upm.cz

Mgr. Dana Merthová
katalogizace, zpracování monografií
merthova@upm.cz

Mgr. Jana Markusová
výpůjční služby, katalogizace,
zpracování monografií
+420 771 127 913
markusova@upm.cz

Michaela Groschupová
výpůjční služby
+420 778 543 911
groschupova@upm.cz

Bc. Hedvika Šatavová
výpůjční služby
+420 770 136 423
satavova@upm.cz

Mgr. Marie Filipcová
správa a akvizice periodik
+420 775 357 966
filipcova@upm.cz

Bc. Monika Beránková
katalogizace, zpracování monografií,
výpůjční služby
+420 778 461 477
berankova@upm.cz

Mgr. Jana Wedellová
propagace a web knihovny
+420 770 172 072
wedellova@upm.cz

Erika Singh
sklad publikací UPM
+420 778 543 934
singh@upm.cz