PREZENTACE SBÍREK

Ing. Dušan Seidl
vedoucí oddělení prezentace sbírek
seidl@upm.cz

Ing. arch. Sylvie Novotná
zástupce vedoucího, produkce výstav
novotna@upm.cz

Mgr. Eva Koktová
produkce výstav
koktova@upm.cz

Mgr. Veronika Mědílková
produkce zahraničních zápůjček a výstav
medilkova@upm.cz

Alena Bártová
technická redaktorka
bartova@upm.cz

Mgr. Kateřina Bendáková
technická redaktorka
bendakova@upm.cz

Bc. Martin Piják
správce Galerie Josefa Sudka
pijak@upm.cz

Libor Šötét
vedoucí instalační skupiny
sotet@upm.cz

Jaroslav Fojt
instalační skupina
fojt@upm.cz

Vojtěch Matějček
instalační skupina
matejcek@upm.cz

Mikuláš Zipper
instalační skupina
zipper@upm.cz