SBÍRKA SKLA, KERAMIKY A PORCELÁNU

PhDr. Jan Mergl, Ph.D.
vedoucí sbírky skla, keramiky a porcelánu
mergl@upm.cz

PhDr. Sylva Petrová 
kurátorka sbírky skla 20. a 21. století, zástupce vedoucího sbírky
petrova@upm.cz

PhDr. Jan Schöttner, Ph.D.
kurátor sbírky historického skla
schoettner@upm.cz

PhDr. Eva Neumannová
kurátorka sbírky skla
neumannova@upm.cz

Bc. Jana Černovská
pověřená vedením správy sbírek, 
správkyně sbírky historického skla
cernovska@upm.cz

Magdalena Prosková
správkyně sbírky historické keramiky a porcelánu
proskova@upm.cz

Martin Štípala
správce sbírky skla, keramiky a porcelánu 20. a 21. století
stipala@upm.cz