RESTAURÁTORSKÉ ODDĚLENÍ

Ing. Tomáš Stern
vedoucí restaurátorského oddělení, 
restaurátor dřeva
stern@upm.cz

Bc. Martina Chadimová
zástupce vedoucího, restaurátorka papíru
chadimova@upm.cz

MgA. Zita Brožková
restaurátorka silikátů
brozkovaz@upm.cz

MgA. Jakub Tlučhoř 
restaurátor silikátů
tluchor@upm.cz

MgA. Markéta Šíblová
restaurátorka papíru a fotografie
siblova@upm.cz

Petr Špaček
restaurátor dřeva
spacek@upm.cz

Zuzana Krajícová
restaurátorka dřeva, pozlacovačka
krajicova@upm.cz

Bc. Tereza Vaňková DiS.
restaurátorka dřeva
vankova@upm.cz

Mgr. Michaela Závadská
restaurátorka textilu
zavadska@upm.cz

Ing. Eliška Špotová
restaurátorka textilu
spotova@upm.cz

Bc. Aneta Dušková
restaurátorka textilu
aneta.duskova@upm.cz

PhDr. Světlana Spiwoková
restaurátorka kovů
spiwokova@upm.cz

Mgr. Karla Frajerová
restaurátorka kovů
frajerova@upm.cz

Bc. Tomáš Mori
restaurátor kovů
mori@upm.cz