RESTAURÁTORSKÉ ODDĚLENÍ

Bc. Tomáš Stern
vedoucí restaurátorského oddělení, 
restaurátor dřeva
stern@upm.cz

Bc. Martina Chadimová
zástupce vedoucího, restaurátorka papíru
chadimova@upm.cz

Bc. Lenka Brücknerová
restaurátorka papíru
brucknerova@upm.cz

Dagmar Dušková
restaurátorka papíru
dagmar.duskova@upm.cz

MgA. Zita Brožková
restaurátorka silikátů
brozkovaz@upm.cz

MgA. Jakub Tlučhoř 
restaurátor skla, keramiky a porcelánu
tluchor@upm.cz

MgA. Markéta Šíblová
restaurátorka papíru a fotografie
siblova@upm.cz

Petr Špaček
restaurátor dřeva
spacek@upm.cz

Zuzana Krajícová
restaurátorka dřeva, pozlacovačka
krajicova@upm.cz

Bc. Tereza Vaňková DiS.
restaurátorka dřeva
vankova@upm.cz

Ing. Alena Samohýlová
chemická laboratoř
samohylova@upm.cz

Markéta Bučková
restaurátorka textilu
textiles@upm.cz

Mgr. Michaela Závadská
restaurátorka textilu
zavadska@upm.cz

Bc. Aneta Dušková
restaurátorka textilu
aneta.duskova@upm.cz

Bc. Nela Kýrová
restaurátorka textilu
kyrova@upm.cz

PhDr. Světlana Spiwoková
restaurátorka kovů
spiwokova@upm.cz

Mgr. Karla Frajerová
restaurátorka kovů
frajerova@upm.cz

Bc. Tomáš Mori
restaurátor kovů
mori@upm.cz