UMĚNÍ RESTAUROVAT. TAPISERIE A LITURGICKÉ TEXTILIE ZE SBÍREK UPM

25.06.2020–04.10.2020

Kamenování sv. Pavla a sv. Barnabáše Belgie, Audenarde kolem 1600.

Autorka výstavy: Mgr.Martina Lehmannová
Výběr exponátů: PhDr. Markéta Grill Janatová
Architektonické řešení: Ing. Dušan Seidl
Grafické řešení: Ateliér Colmo, Miroslav Roubíček
Partner projektu: Univerzitní muzeum v Bergenu, Hana Lukešová

Výstava představuje výsledky projektu konzervování historických textilií ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Muzeum díky fondům EPH a Norska restaurovalo v letech 2015-2017 devět tapiserií, jedenáct liturgických textilií a jeden paraván. Poškozené textilní památky byly vybrány z kolekce padesáti renesančních a barokních tapiserií a několik stovek liturgických oděvů a textilií, které tvoří významnou část sbírky textilu muzea.

Partnerství v projektu „Historické tapiserie a textil ze sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze – konzervace a prezentace“, který získal finanční podporu fondů EHP a Norska, přijala Univerzita v Bergenu, zastoupená konzervátorkou textilu Univerzitního muzea paní Hanou Lukešovou.

Nejpozoruhodnějšími kusy restaurovanými ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze v rámci projektu jsou dvě tapiserie z cyklu Caesarových činů, které vznikly v bruselské dílně Jeroma Le Clerca kolem roku 1680 a byly restaurovány v Ateliérech tapisérií v Jindřichově Hradci. Vynikají malířskou kvalitou předlohy i jemností zpracování. Ikonografie vychází z Plutarchových Životopisů slavných Řeků a Římanů a Suetoniova Života Julia Ceasara.

Výjimečná je i kvalita tapiserie Kamenování sv. Pavla a sv. Barnabáše utkaná v belgickém Audenarde kolem roku 1600. Vedle tapiserií s dalšími antickými a církevními motivy se podařilo restaurovat i dvě verdury z 18. století, z nichž vyniká fragment Verdury s papouškem. Restaurování těchto kusů bylo realizováno v dílnách Moravské gobelínové manufaktury ve Valašském Meziříčí.

Z liturgického oděvu a textilu stojí za zmínku kasule s aplikací Ukřižovaného Krista z doby kolem 1600 nebo dalmatika s výšivkou ze 17. století. Jedinečná je barokní hedvábná výšivka paravánu s vyobrazením přírodního zátiší s množstvím rozmanitých druhů rostlin a živočichů

Z historie utváření sbírky textilu UPM

Současnou podobu sbírky historických tapiserií a liturgického textilu ovlivnily více než cílené akvizice politické události v zemi po roce 1945. Z celkového počtu padesáti tapiserií bylo pouze deset muzeem zakoupeno, jedna barokní tapiserie byla v roce 1952 do muzea darována Vojtěchem Mastným. Před rokem 1945 čítala sbírka čtyři tapiserie, z toho dvě byly zakoupeny z majetku malíře Hippolyta Soběslava Pinkase. Po druhé světové válce přešly do muzejní sbírky historické tapiserie konfiskované ze šlechtického majetku na základě tzv. Benešových dekretů. Několik tapiserií bylo později do muzea převedeno ze státních institucí. V roce 1975 vyšel katalog Tapiserie XVI.-XVIII. století v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, jehož autorkou byla kurátorka muzea a odbornice na historické tapiserie Jarmila Blažková, která sbírku odborně zpracovala.

Obdobně byla utvářena kolekce liturgického oděvu a textilu. Na počátku existence muzea bylo po vzoru zahraničních institucí zakoupeno množství fragmentů historických tkanin, které byly mnohdy odstřižkem z liturgického oděvu. Obvykle se jednalo o části kasule, jejichž typická střihová podoba zůstala na fragmentu zachována. První celistvé liturgické roucho získalo muzeum v roce 1886, tedy rok po založení instituce. Většina parament byla muzeem zakoupena od obchodníků, na aukcích nebo přímo od sběratelů. Největší nárůst přírůstků se projevil v 50. letech, kdy byly do sbírky muzea převedeny liturgické textilie z některých zestátněných a komunisty vyklizených klášterů. Od 90. let 20. století byly příslušné liturgické textilie v rámci církevních restitucí navraceny svým původním majitelům, z nichž někteří ponechali předměty v muzeu jako dlouhodobé zápůjčky. Sbírce liturgického textilu se intenzivně věnovala kurátorka Milena Zeminová, mimo jiné v katalogu Barokní textilie z roku 1974.

Více o restaurování a konzervování textilu ze sbírky UPM ZDE

Film o projektu Umění restaurovat ZDE

Doprovodný program k výstavě:

Barvení textilu přírodními barvivy – přednáška Ing. Aleny Samohýlové
04.08.2020 v 18 hodin hlavní budova UPM

Barvení textilu přírodními barvami – dvoudenní dílna
07.08.2020 od 15 do 19 hodin
08.08.2020 od 9 do 18 hodin
hlavní budova UPM

Historické techniky tkaní
18.08.2020 v 18 hodin hlavní budova UPM

Ruční tkaní – jednodenní textilní dílna
22.08.2020 hlavní budova UPM

Uměleckoprůmyslové museum v Praze – historická budova

ulice 17. listopadu 2
110 00 Praha 1

Otevírací doba
úterý až neděle 13–18 hodin
pondělí zavřeno

Vstupné
základní 150 Kč | snížené 80 Kč | rodinné 250 Kč

(platí pro jednorázový vstup do celé historické budovy, expozice Český kubismus v Domě u Černé Matky Boží a Galerie Josefa Sudka do 31. 8. 2020)