ZEMŘEL RADOSLAV SUTNAR, MLADŠÍ SYN LADISLAVA SUTNARA A PŘÍTEL UPM

Architekt Radoslav L. Sutnar, mladší syn česko-amerického designéra a malíře Ladislava Sutnara, zemřel dne 11. 12. 2023 ve věku 94 let v Los Angeles. Také Radoslav zdědil nadání a organizační schopnosti svého otce, který mu chtěl předat své newyorské  “Sutnar studio”, ale Radoslava víc přitahovala architektonická praxe. Absolvent Harvardovy univerzity, kde k jeho pedagogům patřil významný teoretik Sigfried Giedion, našel sebeuplatnění v oblasti územního plánování nejprve  v Bostonu, New Yorku a posléze se usadil v Los Angeles. Tam také potkal svoji manželku a celoživotní oporu Elaine, s níž založil studio Sutnar+Sutnar. K partnerům Radoslava Sutnara zde patřil mimo jiné Frank Gehry.

Chlapec na plotě
Malý Radoslav Sutnar u rodinné vily na Babě

Radoslav žil v Československu do svých 17 let na experimentálním sídlišti moderní architektury Baba; v roce 1946 paní Františka Sutnarová s dvěma syny odjela za svým manželem do New Yorku – původně dočasně, avšak po komunistickém puči zůstali natrvalo.

Radoslav měl k Československu vřelý vztah a hned po pádu železné opony v roce 1990 přijel s Elaine do Prahy. Navštívil Uměleckoprůmyslové museum, které opatruje velkou sbírku Sutnarových děl – hraček, obrazů, grafických prací i knižních obálek, a bylo s ním v čilém korespondenčním kontaktu v posledních letech jeho života (zemřel v roce 1976 v New Yorku). Radoslav totiž jako svůj čestný závazek na sebe vzal péči o otcovu pozůstalost, kterou daroval do významných amerických sbírek (The Cooper- Hewitt Museum v New Yorku, MoMA v New Yorku, Getty Collections v Los Angeles, AAA ve Washingtonu).

Se stejnou velkorysostí a obětavě podporoval také projekt první retrospektivní výstavy Ladislava Sutnara, kterou Uměleckoprůmyslové museum uspořádalo v roce 2003 v Jízdárně Pražského hradu. Tato posléze putovní expozice představila grafické i malířské dílo také evropskému publiku (Curych, Rotterdam, Norimberk). Při této příležitosti Radoslav a Elaine Sutnarovi darovali do sbírek Uměleckoprůmyslového musea konvoluty užité grafiky a do Národní galerie soubor obrazů. Radoslav a Elaine Sutnarovi rovněž s nadšením podpořili první posmrtnou výstavu malířského díla Ladislava Sutnara, kterou Uměleckoprůmyslové museum uspořádalo v Rudolfinu v roce 2011 pod názvem Americké Venuše. I při této události Radoslav a Elaine Sutnarovi darovali do sbírek Uměleckoprůmyslového musea archivní materiály a konvolut obrazů.

Aktivity Radoslava a Elaine Sutnarových směřovaly dál k podpoře nově založené Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara při Západočeské Univerzitě v Plzni. Založili zde Nadaci Radoslava a Elaine Sutnarových a společně se zasloužili o vznik archivního centra Ladislava Sutnara při fakultě. Iniciovali rovněž přenesení ostatků Ladislava a Františky Sutnarových z New Yorku do Plzně.

Radoslav L. Sutnar – nebo jak jsme mu mohli říkat jednoduše “Rad” – se tak zapsal do historie  Uměleckoprůmyslového musea v Praze jako jeden z nejvýznamnějších mecenášů. Nejen to, vřelé přátelství, které nás po léta spojovalo, zůstává krásnou motivací a čestným závazkem.

Iva Knobloch, kurátorka Centra designu