VZPOMÍNKA NA ŠPERKAŘE JOSEFA SYMONA (27.10.1932—5.1.2021)


Autor: PhDr. Petra Matějovičová, kurátorka sbírky drahých kovů UPM

Zemřel sochař a šperkař Josef Symon, spoluzakladatel autorského šperku nejen v československém, ale i v mezinárodním měřítku.

V úterý 5. ledna 2021 zemřel profesor Josef Symon (*1932), sochař, šperkař a vysokoškolský pedagog, autor objektů z vrstveného kovu. Ve své tvorbě vycházel z bravurně zvládnutého řemesla a odvážného přístupu k materiálu. Od samého počátku na přelomu 50. a 60. let až do posledního tvůrčího období se v jeho díle setkávala pokora s experimentem.

Josef Symon v roce 1958 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Poprvé samostatně vystavoval v roce 1962 v pražském Divadle Na Zábradlí. Od roku 1963 se účastnil zásadních výstav současného českého umění včetně prezentace Ateliérová bižuterie (v pražské Galerii Jaroslava Fragnera), která navzdory svému názvu stála u zrodu nové kategorie šperku jako svobodného uměleckého vyjádření. Od téhož roku pravidelně reprezentoval československou šperkařskou tvorbu na přehlídkách v tehdejší Německé spolkové republice a v Rakousku. Symonovy práce byly součástí československé expozice na světové výstavě Expo ´67 v Montrealu. V srpnu roku 1968 se Josef Symon zúčastnil prvního šperkařského sympozia v našich zemích, nazvaného Stříbrný šperk (v Jablonci nad Nisou). Krátce po skončení této mezinárodní akce, do jejíhož průběhu zasáhla invaze vojsk Varšavské smlouvy, odešel i s rodinou z republiky. Jeho druhým domovem se stala Vídeň, kde od roku 1969 pedagogicky působil na Hochschule für angewandte Kunst.

Účast Josefa Symona na zásadních světových přehlídkách šperku a umělecké práce v kovu pokračovala díky emigraci po celá 70. a 80. léta. Zmiňme ku příkladu výstavy Schmuck – Tendenzen, pořádané Schmuckmuseum v Pforzheimu, nebo trienále International Jewellery Art Exhibition v Tokiu. Symonovy realizace byly zařazeny do velkých přehledových výstav oboru, mimo jiné Schmuck international 1900–1980, konané v Künstlerhaus ve Vídni v roce 1980, či Jewelry International, uspořádané roku 1984 v American Craft Museum v New Yorku. V tomtéž roce se Josef Symon stal laureátem ceny Herberta Hofmanna, udělované ve spojitosti s Kunsthandwerkmesse v Mnichově.

Od počátku 90. let se Josef Symon pravidelně vracel do Čech, kde často vystavoval a hovořil o svém díle. S autorovou aktuální prací se české publikum seznámilo již v roce 1990 při široce koncipované přehlídce Kov a šperk (v pražské Galerii Václava Špály), konfrontující díla českých tvůrců včetně těch, kteří v minulých desetiletích zvolili cestu emigrace. Prostor pro velkorysejší zhodnocení tvorby Josefa Symona formou samostatné výstavy poskytly v roce 1993 Uměleckoprůmyslové museum v Praze a následně Moravská galerie v Brně. Po roce 2000 uspořádalo menší samostatnou výstavu Josefa Symona Rakouské kulturní středisko ve výstavní síni na Jungmannově náměstí v Praze. Poslední samostatnou prezentací Symonova výtvarného díla v České republice se za autorova života stala výstava ve Strahovském klášteře v Praze v roce 2017. Prostor klášterního ambitu tehdy rozezněl dialog děl Josefa Symona a jeho manželky Miroslavy, restaurátorky objektů z papíru a kůže.

Josef Symon obsáhl širokou škálu výtvarných disciplín od drobných objektů-šperků přes rozměrnější kovovou plastiku po liturgické náčiní a funkční prvky interiéru. Nositelná či přenosná díla přitom nabíjel vážností komorních soch. Šperkovnici majitele díky nim proměnil na kunstkomoru, deska stolu se stala krajinou. Souhra funkční a estetické stránky objektů trvá díky schopnosti kovu udržet formu vštípenou umělcem. Naplnění ale Symonova díla docházejí až ve spojení s tělem. Autorův odkaz pak nesou i vzpomínky na diskuse, do nichž rád zapojoval své kolegy napříč generacemi.

Knihu JOSEF SYMON – MIROSLAVA SYMON: KOV, PAPÍR, KŮŽE, RESTAUROVÁNÍ si můžete objednat na adrese singh@upm.cz