PŘÍBĚH SVATEBNÍCH ŠATŮ

Autoři: PhDr. Eva Uchalová a PhDr. Filip Wittlich, PhD.

Dlouholetou vedoucí sbírky textilu UPM byla PhDr. Jiřina Vydrová ze známé herecké rodiny Vydrů. V souvislosti s přípravou katalogu výstavy Odvaha a risk, v němž byla zmiňována i výstava Žena doby secese, na níž se doktorka Vydrová podílela, prozkoumal kurátor Centra dokumentace sbírek Filip Wittlich její pozůstalost a společně s Evou Uchalovou objevil celou řadu nepublikovaných informací vztahujících se k naší sbírce textilu.

Jedna z nich se vztahuje ke svatebním šatům ze sametu barvy champagne, označených firemní značkou londýnského obchodního domu Marshall & Snelgrove. Eva Uchalová, kurátorka módy, k tomu říká: „Zdálo se nám, že máme tyto šaty dokonale zdokumentované, měli jsme svatební fotografii zachycující nevěstu Frederiku Ahrensovou a ženicha Leopolda Grimma při jejich svatbě v Miláně 5. března 1892. Filip Wittlich však našel v archivu korespondenci mezi dr. Vydrovou a Miladou Borůvkovou, která šaty do muzea v roce 1976 nabídla a vypsala nám okolnosti tohoto sňatku.“

Frederica Ahrens, nar. 1868, byla dcerou anglického gardového důstojníka Christiana Ahrense a Fanny de Jonge z Georgetownu v Britské Guayaně. Leopold Grimm se narodil r. 1862 ve Všebořicích u Ústí nad Labem, vystudoval reálku v Praze a pokračoval ve studiu na polytechnice v Curychu, kde Frederica byla v té době schovankou v dívčím penzionátě. Tam se seznámili na tanečním večírku a vznikla láska na první pohled, která vydržela celý život.

Rodiče Frederiky však s její volbou nesouhlasili i přesto, že ženich měl zajištěnou existenci jako asistent na curyšské technice, poté jako inženýr u strojírenské firmy v Curychu. Až teprve když získal výnosné místo ve strojírně Tosi v Legnanu v Itálii, svolili k sňatku. Šaty nevěsty byly zakoupeny v Anglii a stály 20 liber.

Leopoldova kariéra inženýra, specializovaného na vodní turbíny, pokračovala u firmy Ruston v Praze a u firmy J. M. Voith v Heidenheimu, až v roce 1901 byl jmenován řádným profesorem konstrukcí částí strojových a stavby strojů na nedávno založené české technice v Brně. Tam se stal v letech 1907 – 1908 rektorem a několikrát děkanem a jako pedagog se významně zúčastnil budování novodobého inženýrského studia. Stal se ale i skvělým technikem, podílejícím se na projektech staveb velkých vodních děl a na moderním řešení otázek z oboru vodohospodářství.

Paní Frederika jistě neměla jednoduchý život, manželům se v rozpětí let 1892 – 1909 narodilo pět dětí, dva synové byli v 1. světové válce, nejstarší Leopold po zajetí vstoupil do italských legií. Dva synové následovali otce v jeho technické kariéře, nejmladší z dětí, dr. Borůvková, absolvovala v r. 1934 Filozofickou fakultu v Brně, současně studovala angličtinu v zahraničí a stala se lektorkou angličtiny. Rodina žila v Brně, Leopold Grimm zemřel v roce 1939, Frederika v roce 1953.