Rubriky
články

PROGRAMY PRO ZŠ A VÍCELETÁ GYMNÁZIA

SKRYTÝ ŽIVOT A ŘEČ VĚCÍ

žáci v expozici

Po skončení programu budou žáci a studenti vědět, proč vznikla a existují uměleckoprůmyslová muzea, jak se utvářejí jejich sbírky, jaké druhy předmětů sbírají a jaká kritéria jsou uplatňována při jejich výběru.
Prostřednictvím učení z objektů pochopí, že proces tvorby ovlivňují historické souvislosti a společenské kontexty a vývoj.
Prohloubí si znalosti jednotlivých materiálů a jejich vlastností v kontextu sbírkového materiálu UPM.

Vzdělávací program může být koncipován jako jednostupňový, dvoustupňový nebo třístupňový časový model podle dohody s pedagogem: metodika ke stažení

A jak se dělá expozice?

Společně budeme hledat odpovědi na otázky, jakou roli dnes ve společnosti hrají muzejní instituce a proč jsou stále provozovány. Co všechno je nezbytné k vytvoření, realizaci a provozování stálé expozice? Jaký rozdíl je mezi stálou expozicí a výstavou?
Vyzkoušíme si muzejní role archivářů, kurátorů, architektů a grafiků, a formou týmové práce se seznámíme s jejich odbornými úkoly při tvorbě stálé expozice. 
V programu využijeme badatelské balíčky a pracovní listy Jak se dělá výstava, které si pak odneseme domů.
vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura, Člověk a společnost, Člověk a svět práce, Umění a kultura
více o programu
fotogalerie

Kdo židli má, bydlí!

V tomto edukačním programu se formou interaktivní komentované prohlídky seznámíme s vývojem sedacího nábytku prostřednictvím exponátů stálé expozice Art, Life. Umění pro život a získané poznatky využijeme při výtvarných aktivitách.
Společně se zamyslíme nad tím, jakou roli hraje v našem životě sedací nábytek. Na čem se dříve sedělo? Z jakého materiálu se sedací nábytek vyráběl v minulosti, a z jakého dnes? Měnila se v průběhu času jeho funkce a hodnota? K jakým účelům se dnes používá?
vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura, Člověk a společnost, Umění a kultura
více o programu

Můj muzejní deník

Ve stálé expozici se seznámíme s předměty, se kterými se člověk v průběhu času setkával každý den nebo i výjimečně při slavnostech a rituálech. Zamyslíme se nad tím, jak se z těchto předmětů mohou stát muzejní exponáty a jak se v průběhu času může proměnit jejich role i význam.
Na základě našich zkušeností a zážitků si vybereme jeden exponáty, který nás nejvíce zaujal. Vzpomínky a příběhy předmětů budeme společně sdílet, a třeba mezi nimi i mezi sebou navzájem objevíme překvapivá spojení.
vzdělávací oblasti Člověk a společnost, Umění a kultura
více o programu

Pátrací hra

Jak to vypadá v muzeu a jaké předměty vystavujeme v expozici? Co se nachází na muzejní zahradě?
Pro školní skupiny nabízíme samoobslužnou pátrací hru, kterou si může každý zahrát sám nebo v týmech se spolužáky. Díky ní žáci prozkoumají naši muzejní budovu a stálou expozici Art, Life. Umění pro život trochu jinak. Hra je seznámí s muzejní zahradou i budovou, vybranými exponáty stálé expozice, a prostřednictvím několika indicií vyluští tajenku, která je dovede k malé odměně.
více o programu