AKVIZICE MUZEA V ROCE 2022

Poradní sbor UPM pro akviziční činnost mohl v roce 2022 schválit šestnáct kurátorských návrhů na akvizici do průřezově všech sbírek v celkové výši asi 400 000 Kč, které mohlo muzeum vyhradit na akvizice z vlastního rozpočtu. Významným přírůstkem je skleněná  plastika Ikarův pád Dany Vachtové, z její již prakticky uzavřené tvorby. Některé přírůstky souvisí s programem výstav, z výstavy Móda v modré jsme tak získali dva modely současných návrhářek Kláry Nademlýnské a Moniky Drápalové, ale i darem dvě modrotiskové textilie japonských umělkyň. K výstavě a publikacím o činnosti salónu Hany Podolské se váže překvapivě zachovaný jezdecký kostým z 20tých let, též zakoupený do sbírky textilu. Podporu současným mladým designerům představuje Cena ředitelky v rámci soutěže Studentský design 2021 pro Sebastiána Vlasáka, studenta Fakulty v Ústí n/L, kdy jeho porcelánový triptych Brouk  byl zakoupen v roce 2022. Početně vyšší jsou přírůstky formou daru v počtu 40 položek, z toho 4 ze zahraničí, jako pro sbírku fotografie dar Jana Sekala, žijícího ve Francii, konvolutu 39 autorských fotografií. Kromě sbírky fotografie jde mnoho darů tradičně do sbírky textilu jak např. soubor oděvů z rodiny K.V.Raise, ale i výjimečný soubor pánských značkových oděvů, doplňků i obuvi světových módních značek v počtu 119 položek. Pro sbírku užité grafiky byl prvořadým ziskem konvolut kreseb z pozůstalosti Miloslava Troupa a také další bohatý konvolut nejenom kreseb, ale i různých doplňků z pozůstalosti Ester Krumbachové či autorské práce Radoslava Kratiny (328 ks) nebo návrhy na šperky a ex libris Vlasty Tůmové (118 pol.). Z výstavy Krajka- objekt –oděv byl autorkou Blankou Šperkovou věnován pětidílný závěsný objekt.

Helena Koenigsmarková, ředitelka UPM

.