CENNÝ DAR Z POZŮSTALOSTI MILOSLAVA TROUPA

Ilustrace Miloslava Troupa (1917-1993) patří k zlatému fondu české knižní kultury dvacátého století. Byl jedním z nejpozoruhodnějších inovátorů ilustračních technik. Pracoval v technikách enkaustiky, akvarelu, pastelu, škrábané techniky, dřevořezu, rytiny na skle nebo podmalby na skle –  varioval různé techniky v ilustračních cyklech, které vycházely zejména v nakladatelství Artia, které vyváželo kvalitní české ilustrované knihy do zahraničí – jmenujme cykly indiánské pohádky z roku 1965 nebo antologii české a slovenské literatury z roku 1962 nebo ilustrace k tamilské poezii z roku 1957, které vydalo Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění.

Miloslav Troup dokázal pracovat s figurami i abstraktními prvky v naprosto jedinečném koloritu kontrastních a zářivých barev, které však socialistická polygrafie většinou nedokázala reprodukovat v jejich původní síle.

Miloslav Troup byl žákem knižního výtvarníka a grafika Jaroslava Bendy na Vysoké škole Uměleckoprůmyslové, jehož pozůstalost se rovněž nachází ve sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea. Pro Miloslava Troupa byl ovšem rozhodující stipendijní pobyt v Paříži po druhé světové válce, kde působil od 1945 do roku 1950 a ačkoliv úspěšně vystavoval v pařížských galeriích, vrátil se z touhy po domově zpět do Československa v roce 1950. Paříž přispěla k rozvoji Troupova malířského projevu, stal se představitelem tzv. nové pařížské školy. V posledních letech byla díky Společnosti TROUP 2017, z.s., která se stará o Troupovu uměleckou pozůstalost, prezentována především jeho volná tvorba sérií výstav. Jejím vrcholem se stala v r. 2017 velká retrospektiva v Obecním domě v Praze.

Dar ve prospěch Uměleckoprůmyslového muzea obrací nyní pozornost k jeho ilustrátorskému dílu. K Uměleckoprůmyslovému museu v Praze vážou Miloslava Troupa četné vztahy. Byl to právě ředitel muzea Karel Herain, na základě jehož doporučení získal Miloslav Troup francouzské stipendium a s nímž zůstal v přátelském korespondenčním kontaktu po celou dobu. Další přátelská vazba míří k nejvýznamnějšímu knižnímu typografovi 50.-80. let Oldřichu Hlavsovi, který Miloslavu Troupovi zprostředkoval ilustrační práce po jeho návratu z Francie – a právě Oldřich Hlavsa byl autorem vizuálu muzea od roku 1968 do roku 2000 a blízký přítel dalšího ředitele UPM Jiřího Šetlíka. A rovněž genius loci starého Města,: Miloslav Troup měl ateliér ve Veleslavínově ulici a byl častým návštěvníkem knihovny Uměleckoprůmyslového muzea, kde studoval a trávil inspirativní besedy s ředitelem knihovny Evženem Lukešem.

Dar rodiny čítá celkem 1099 položek v 31 cyklech Jeho tržní cena dosahuje řádově několika milionů Kč.

Iva Knobloch, kurátorka sbírky grafiky

.