IGNÁC PREISSLER SE NARODIL PŘED 345 LETY

Ignác Preissler byl společně se svým otcem Danielem nejvýznamnějším barokním malířem skla a porcelánu na našem území. V jeho době nebylo zvykem zaznamenávat den narození – výročí, které si připomínáme, je tedy dnem jeho křtu: 13. července 1676.

Ignác Preissler žil jako nejstarší syn se svým otcem Danielem v Kunštátě. Z publikovaných dokumentů víme, že v roce 1729 byl již malířem skla a porcelánu a pracoval pro rychnovského majitele panství Františka Karla II. Liebsteinského z Kolowrat.

„Můj otec i já jsme vždy malovali pouze černou a červenou barvou, neboť ta je pro malbu na porcelánu nejjemnější a nejněžnější,“ napsal Ignác Preissler Tobiáši Hanušovi v roce 1731.

Nezaměnitelná malba na skle a porcelánu připisovaná Ignáci Preisslerovi poutá již více než sto let značnou pozornost odborníků i laické veřejnosti. Čím je tato tvorba tak výjimečná? Nejčastěji jde o noblesní malbu širokého spektra námětů, výrazného rukopisu, provedenou švarclotem (černou barvou), červenou železitou barvou a vyvyšovaným zlatem na vzácném čínském a raném evropském porcelánu, ale také na českém skle. Tato malba představuje jeden z nejpozoruhodnějších projevů doby baroka.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze pečuje díky úsilí jeho předních zakladatelů a příkladných mecenášů, v první řadě ovšem zásluhou Vojtěcha Lanny, o jeden z nejcennějších souborů děl Ignáce Preisslera. V muzeu je uloženo celkem 80 předmětů, základ této sbírky tvoří mimořádné dary Vojtěcha Lanny z let 1886, 1894 a 1906. Několik málo předmětů s malbou švarclotem na skle a porcelánu z Lannova majetku se podařilo vydražit ještě také v aukci u firmy Lepke v Berlíně v roce 1909.

Knihu Heleny Brožkové Daniel a Ignác Preisslerové. Barokní malíři skla a porcelánu si můžete koupit ZDE