KABINETY. MISTROVSKÁ DÍLA UMĚLECKÉHO ŘEMESLA 16. A 17. STOLETÍ V ČESKÝCH SBÍRKÁCH

PROGRAMY PRO ŠKOLY KE KRÁTKODOBÉ VÝSTAVĚ / UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ MUSEUM V PRAZE – HISTORICKÁ BUDOVA

Program pro mateřské školy

Co dnes sbíráme a je pro nás důležité? Máme doma nějaké poklady? A co dělá poklad pokladem? Přijďte odhalit kouzlo kabinetů a jejich šuplíků. 
Společně si projdeme výstavu, budeme si povídat o tom, že stejně jako dnes i dříve lidé sbírali a uchovávali předměty, které pro ně měly zvláštní význam. Zjistíme, co a z jakého důvodu sbíráme my, které předměty se stávají naším pokladem. Na závěr si naše poklady nakreslíme, abychom si je tak uchovali.
Více o programu

Program pro základní školy

K čemu sloužily kabinety? Co je to kunstkomora a jak by vypadala dnes? Co by v ní reprezentovalo dnešní svět?
Společně si projdeme výstavu, stručně si představíme kořeny lidské potřeby sbírat předměty, i počátky vzniku systematických sbírek. Prohlédneme si luxusní mistrně vyrobené kabinety a odhalíme, k čemu všemu a jak sloužily ve své době nejvyšším společenským vrstvám. Probereme, jaké poklady se v kabinetech ukrývaly a jak měly reprezentovat svět. Poté si ve skupinách navrhneme kabinety (nejen) umění pro dnešní svět.
Program je koncipován jako mezioborový a v rámci diskuze se žáky otevírá důležitá témata současného světa.
Více o programu  

Program pro střední školy

Jak se rozvíjelo a k čemu sloužilo sběratelství? Proč vznikla potřeba sběratelské předměty systematizovat a rozdělit tak svět do určitých kategorií? V jakých kategoriích vnímáme svět dnes? Jak potřebu něco uchovávat změnila dnešní doba?
Při komentované prohlídce výstavy budeme mluvit o historii sběratelství. Zdůrazníme důležité milníky, mezi kterými je klíčové období manýrismu a baroka, protože právě tehdy vznikaly první kunstkomory a první potřeba sběratelské předměty uchovávat i vystavovat podle určitého systému. Budeme diskutovat o tom, zda se kategorie minulosti a současnosti shodují, nebo ne. Na základě společně vytvořené myšlenkové mapy našeho dnešního světa navrhneme kunstkomory současnosti. Jak se budou lišit od těch barokních?
Program je koncipován jako mezioborový a v rámci diskuze se studenty otevírá důležitá témata současného světa, včetně nových technologií, digitalizace a problému uchovávání, apod.
Více o programu

Diskuzní seminář pro studenty vysokých škol (zejména oborů zaměřujících se na galerijní / muzejní edukaci)

Jak probíhá proces přípravy edukačního sálu v kontextu přípravy výstavy jako celku? 
V rámci semináře budou mít studenti možnost prohlédnout si výstavu včetně edukačního sálu, seznámí se s procesem jeho vzniku: přípravou koncepce, produkce až po výslednou realizaci a navazující soubor edukačních programů pro různé cílové skupiny.
Podrobnosti o průběhu semináře a domluva termínu na adrese objednavky@upm.cz