MILOSLAV TROUP – 104. VÝROČÍ NAROZENÍ

(30.6.1917 Hořovice – 22.2.1993 Praha)

Miloslav Troup byl malířem, grafikem, ilustrátorem a návrhářem především vitrají a tapiserií s nezaměnitelným rukopisem. Absolvoval Státní grafickou školu a Státní uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Velmi důležitou roli v jeho výtvarném vývoji sehrálo studium v Paříži v druhé polovině 40. let, kde se vzdělával na École des Beaux Arts a École des Arts décoratifs. Po návratu do vlasti v roce 1950 se usadil v Praze, jejíž architekturu osobitým způsobem zachycoval na svých plátnech. Ve sbírkách našeho muzea je silně zastoupen hlavně v grafické a knižní sbírce a sbírce plakátu. Minulý měsíc nám bylo ctí přivítat v Centrálním depozitáři syny pana Troupa, Vojtěcha a Zdeňka.