MINISTR BAXA OCENIL MEDAILÍ ARTIS BOHEMIAE AMICIS CELOŽIVOTNÍ PRÁCI HELENY KOENIGSMARKOVÉ

Helena Koenigsmarková působila více než třicet let na pozici ředitelky Uměleckoprůmyslového musea v Praze, jedné z nejvýraznějších muzejních institucí v České republice. Podílela se rovněž na vzniku Asociace muzeí a galerií a ve své činnosti měla i výrazné přesahy do zahraničí.

„Paní doktorka Helena Koenigsmarková svou soustavnou celoživotní prací bezpochyby významně přispěla a přispívá k prezentaci české kultury nejenom u nás, ale i mimo hranice naší republiky. Jako ředitelka UPM prokázala skvělé manažerské schopnosti, má za sebou řadu mezinárodních výstav a dostala Uměleckoprůmyslové museum na mapu špičkových muzeí světa. Velmi si vážím jejího mimořádného přínosu české kultuře a nepochybně nejen jménem svým, ale jménem tisíců vděčných návštěvníků za něj znovu děkuji,“ řekl ministr kultury Martin Baxa.  

Helena Koenigsmarková nastoupila do UPM po vystudování oboru dějiny umění v roce 1971. Působila jako kurátorka sbírky nábytku, kovů a dalších materiálů. Po změnách v roce 1989 působí od roku 1991 jako ředitelka UPM. V 90. letech byla frekventantkou úspěšného nizozemského kurzu MATRA, tematicky orientovaného na muzejní management, který měl výrazný dopad do českého muzejního prostředí. Výrazným úspěchem UPM za vedení Heleny Koenigsmarkové se stala rekonstrukce zámku v Kamenici nad Lipou, kde je dnes umístěna rozsáhlá expozice nábytkového designu 19. a 20. století a hraček, stavba Centrálního depozitáře, rekonstrukce historické budovy a otevření nové stálé expozice. Na počátku 90. let Helena Koenigsmarková sehrála výraznou roli při vzniku Asociace muzeí a galerií a patří mezi výrazné osobnosti, které směřování českého muzejnictví pro další léta tehdy proměnily. Výrazná je její stopa i v mezinárodním muzejnictví – jako členka mezinárodní komise pro užité umění a design (ICDAD) měla možnost shlédnout množství zahraničních výstavních projektů a navázala množství kontaktů v oblasti uměleckoprůmyslového designu.

Díky úzkému spojení Heleny Koenigsmarkové s prací zahraničních uměleckoprůmyslových muzeí se během více jak třiceti let podařilo uspořádat množství výstav ze sbírek UPM v zahraničí; mezi nejvýznamnější patří například prezentace „Josef Sudek – Prague panoramique“ (září-říjen 2002, Francie), „Ladislav Sutnar: Design in Action“ (Německo, Nizozemí 2004), Tschechische Fotografie des 20. Jahrhuderts“ (Německo, 2009) nebo „100 Years of Czech Design“ (Japonsko,  2019).

Helena Koenigsmarková je členkou správních rad památníku Šoa Praha o.p.s., Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových, Pražského jara o.p.s., Nadace Dagmar a Václala Havlových VIZE 97. Působí též jako členka dramaturgické rady festivalu Hračkobranní, přípravného výboru Cen Czech Grand Design. Je čestnou členkou Desingbloku a poradního orgánu Asociace českého průmyslového designu. V prosinci 2003 byla oceněna ministrem kultury Francie udělením řádu Rytíře umění za dlouholetou kulturní spolupráci. V roce 2019 obdržela stříbrnou medaili od primátora hlavního města Prahy a bylo jí uděleno čestné občanství.