OPATRUJEME DOKUMENTACI DÍLA ALFREDA HABERMANNA

Mezi poslední přírůstky, které obohatily sbírky UPM v Praze, patří dar od Mgr. Christine Habermann von Hoch. Jedná se o velmi obsáhlý soubor dokumentace celoživotního díla jejího otce, česko-německého uměleckého kováře, sochaře a restaurátora prof. Alfreda Habermanna (3. 5. 1930 Jihlava- 28. 4. 2008 Waidhofen an der Ybbs). Soubor vznikl velmi pečlivou průběžnou dokumentací tvorby, prováděnou samotným autorem. Po jeho smrti byla sochařkou a designérkou Christine Habermann von Hoch, pokračovatelkou rodinné tradice v práci s kovem, dokumentace zpracována a roztříděna.

Kromě množství návrhů a skic, nalezneme v souboru i pečlivou fotodokumentaci k jednotlivým kovářským/uměleckým zakázkám, poznámky k pracovním a studijním pobytům či kovářským akcím. V rámci odkazu získalo naše museum také několik mistrových prací, kupříkladu kovaný model plastiky „Europa wächst zusammen“ vytvořené pro dolnorakouský městys Ybbsitz, ve kterém se A. Habermann ke sklonku života usadil a tvořil a kde se také významně podílel na kovářských setkáních Ferraculum. A. Habermann patří také mezi zakladatele dnes již proslulého kovářského sympozia Hefaiston, každoročně konaného na hradě Helfštýně. V roce 2001 ocenila jeho přínos Spolková republika Německo udělením řádu Kříž za zásluhy. V současné době je možné shlédnout expozici Habermannových prací v turistickém centru Lipníku nad Bečvou, kam byly exponáty zapůjčeny ze soukromého muzea A. Habermanna v Ybbsitzu.

Mgr. Michal Stříbrný, DiS., kurátor sbírky obecných kovů