OPUSTILA NÁS OLGA DRAHOTOVÁ

V nedožitých 89 letech nás navždy opustila naše bývalá kolegyně Olga Drahotová…

Olga Drahotová (24. 6. 1932 Pardubice – 2. 2. 2021 Praha) vystudovala v letech 1956 – 1959 dějiny umění a národopis na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy. Po absolutoriu působila od roku 1960 v oddělní historie a archeologie v Národním muzeu, v roce 1964 pak nastoupila do Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Zpočátku se zde věnovala inventarizaci konfiskovaných fondů, později pracovala jako kurátorka sbírky skla a v letech 1990-1996 působila jako  vedoucí sbírky skla, keramiky a porcelánu.  Byla členkou Mezinárodní asociace pro dějiny skla AIHV (Assotiation Internationale pour l´Histoire du Verre), Sklářské sekce ICOM, Sklářské sekce při České archeologické společnosti a České sklářské společnosti.  Její odborný zájem směřoval především k českému a evropskému sklu doby baroka, to však neznamená, že by se nevěnovala i dalším obdobím. Byla respektovaným a všestranným znalcem. Kniha Evropské sklo. Sběratelský průvodce dějinami evropského skla, vydávaná v osmdesátých letech v mnoha jazykových mutacích v nakladatelství Artia, je oceňována dodnes. Podílela se na přípravách takových výstav, jako např. České sklo 17. a 18. století (1970), pořádané u příležitosti mezinárodního kongresu AIHV v Královském letohrádku na Pražském hradě nebo výstavy Umění ohně: Italská majolika, Benátské sklo (1973) tamtéž. Následovaly další výstavy: Czechoslovakian Glass 1350 – 1980 (1981) v The Corning Museum of Glass a jiné pořádané Uměleckoprůmyslovým museem v zahraničí. Pro výstavní prostory zámku Troja vznikl z jejího pera stěžejní katalog Barokní řezané sklo 1600 – 1760 (1989), v témže  roce vyšel ještě opožděný  katalog výstavy z r. 1984 České sklo I. Sklo období středověku a renesance 13. století – 1.polovina 17. století, České sklo II. Sklo období baroka. 1. polovina 17 století a 18. století. Následovaly četné studie pro Ars vitraria, The Journal of Glass Studies, Glass Review mnohá další periodika. Zcela zásadně se podílela na rozsáhlém katalogu sbírky Glasmuseum Passau Das Böhmisches Glas 1700 – 1950, dále např.  na realizaci výstavy Rudolf II. a Praha či Buquoyské sklo v Čechách 1620 – 1851. Svou profesní kariéru zakončila impozantní Historií sklářské výroby v Českých zemích I.,II./1,2 (2003). Publikace je výsledkem dlouhodobého projektu, na němž se podílela celá řada odborníků z mnoha oblastí pod jejím vedením. Po tomto shrnujícím díle však i nadále zůstávala v kontaktu s děním na poli historie skla.

Milá Olinko, budeš nám chybět. Byla jsi dobrou kolegyní a kamarádkou, která vždy dokázala poradit a povzbudit. Nepamatuji se, že bys přišla do práce se špatnou náladou. S Tebou nikdy nebyla nuda. 

za všechny Helena Brožková