PhDr. HELENA KOENIGSMARKOVÁ INFORMOVALA O SVÉM ROZHODNUTÍ UKONČIT SVÉ PŮSOBENÍ V UPM

PhDr. Helena Koenigsmarková, ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze, informovala ministra kultury o svém rozhodnutí ukončit letos své působení v UPM. Tento dlouho připravovaný a očekávaný krok nastal po završení tří nejdůležitějších počinů v novodobé historii muzea: stavbě Centrálního depozitáře (2016), rekonstrukci historické budovy (2017) a otevření nové stálé expozice ART, LIFE. Umění pro život (2023). Helena Koenigsmarková zasvětila Uměleckoprůmyslovému museu v Praze celý svůj profesní život od roku 1971, kdy ukončila studia, od roku 1990 stojí v čele muzea.

„Muzeum se mi stalo skutečně druhým domovem, a to i díky již generacím kolegyň a kolegů, bez kterých by se žádné projekty nepodařily vést ke splnění stanovených cílů. Za důležité pro toto povolání tedy považuji kontinuitu a pro život v muzeu i dobrý pocit z vykonané práce pro všechny,“ říká Helena Koenigsmarková.

Ministerstvo kultury již vypsalo na místo nového ředitele výběrové řízení, své funkce by se měl ujmout 1. listopadu tohoto roku.

„Helena Koenigsmarková je mimořádnou osobností ve svém oboru. Velmi rád bych jí poděkoval za to, co dokázala,“ řekl ministr kultury Martin Baxa, ministr kultury. „Uměleckoprůmyslové museum je dnes stabilní, respektovanou institucí. Díky Heleně Koenigsmarkové má nový depozitář, opravenou budovu a novou stálou expozici. Jak ona sama v nadsázce říká, budova je tak jedním z hlavních exponátů muzea. Výčet jejích úspěchů by byl tak dlouhý, že se omezím na dva. Otevření nové stálé expozice – ART, LIFE. UMĚNÍ PRO ŽIVOT. Jde o skvělou přehlídku užitého umění v Evropě od antiky až do současnosti. A druhým skvělým počinem bylo uzavření dohody s Josefem Koudelkou, který po dlouhém jednání nakonec našemu státu daroval přes 2000 fotografií, z nichž 90 % je dnes právě ve sbírkách UPM spolu s dalšími dokumenty jeho životního díla. Oceňuji její pohled a chápání UPM jako celku. Propojuje klasický muzejně galerijní přístup s moderními a aktuálními trendy. Vždy si uvědomovala, že je důležitá mezinárodní spolupráce a zapojení do mezinárodní sítě. Díky tomu UPM realizovalo mimo jiné odborné kontakty mimořádně atraktivní zahraniční výstavy. Velmi si vážím její práce, erudice i nasazení a jsem velmi rád, že s ní mohu po dobu svého výkonu ministerské funkce spolupracovat.“

Ministr kultury a ředitelka UPM spolu celou záležitost konzultovali ještě před formálním oznámením. Součástí konzultací byl i další postup kroků, které povedou k tomu, aby UPM získalo do budoucna do vedení erudovanou a respektovanou osobnost.

Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky UPM ZDE