POEZIE VE SKLE. BÁSNICKÁ PROCHÁZKA PLEJÁDAMI SKLA

Expozice Plejády skla a Via lucis si můžete nyní projít ještě úplně jinak. Vezměte si k ruce našeho poetického průvodce a najděte v expozici exponáty, kterým jsou věnovány naše básně. Tento projekt připravili studenti Pedagogické fakulty UK pod vedením Marie Fulkové a Vladimíry Sehnalíkové, kurátorky edukace UPM. Básně napsaly nebo vybraly Eva Fialová a Aikaterini Koumourzi, grafickou podobu jim dala Karolína Vintrová, která pracovala s fotografiemi Gabriela Urbánka a Ondřeje Kocourka.