VIVA LUCE – ROZŠÍŘENÍ VÝSTAVY PLEJÁDY SKLA

Autor: PhDr. Sylva Petrová, kurátorka moderního a současného skla UPM

Rok 2021 je významným „sklářským“ rokem. Mimo jiné 27. března uplyne 100 let od narození Stanislava Libenského, profesora  Vysoké školy uměleckoprůmyslové. K tomuto výročí, jímž  si zároveň připomeneme blížících se dvacet od jeho smrti  (2002),  chystám výstavu nazvanou symbolicky VIVA LUCE (Žijící světlo). Výstava a připravovaná průvodní stejnojmenná kniha se bude týkat především Libenského kreseb a návrhů, které vytvářel společně se svou ženou a spoluautorkou sklářských děl Jaroslavou Brychtovou (zemřela 8. dubna 2020). Sloužily jako idea, návrh a podklad  k realizacím v sakrálních prostorách v Čechách a na Moravě, tj. v Pražském hradě, Horšovském Týnu a v Brně.

Ústředním exponátem výstavy Viva Luce se stanou ve spolupráci s dědici obou umělců dvě gigantické kresby-návrhy oken  do kaple sv. Václava v chrámu svatého Víta na Pražském hradě o rozměrech 650 x 180 cm. Tato okna představují  sklářská díla, která jsou považována za nejvýznamnější novodobý výtvarný počin spojený s architekturou katedrály, jedním z nejpamátnějších míst Pražského hradu a naší kulturní historie.  V současné době jsou tato okna veřejnosti nepřístupná, proto je veřejnost většinou nezná nebo zná a autorům nepřipisuje.

Jak doloží  plánované  vystavení  kreseb  a fotografie oken, vznikla naprosto revoluční metodou tavených dílců skla. Jde o abstraktní kompozice, které jako takové nemají obdoby u nás, ani v zahraničí. Kresby 1:1  byly vytvořeny Stanislavem Libenským. Jak vznikaly v jeho ateliéru, který se musel na výšku přistavět, ilustruje archivní fotografie. Kresby na papíře byly ještě za života paní Brychtové  odborně zrestaurovány přední českou restaurátorkou papíru Alenou Waulinovou a nalepeny na plátno.

Výstava Viva Luce bude dalším sálem výstavy Plejády skla 1946–2019 . Výtvarně prostorového řešení se ujal Ing. Dušan Seidl, který řešil úspěšně řadu předchozích muzejních výstavních titulů, mimo jiné i druhý sál expozice  Plejády skla 1946–2019. Spoluautorem úvodních statí knihy bude kromě autorky i Ing. Arch. Mgr. Norbert  Schmidt, architekt, kurátor a publicista, autor knihy Přímluva za současnost – Umění sakrálního prostoru (Praha,  2017).  Fotografie, které se objeví ve výstavě i v knize, jsou z menší části archivní, tedy různých fotografů, nově většinu z nich nově pořizuje fotograf Gabriel Urbánek.