NOVÝ PŘÍRŮSTEK DO SBÍREK – PODMALBA NA SKLE DANIELA PREISSLERA

Podmalba z dílny Daniela a Ignáce Preisslerových s pohledem na francouzský zámek obklopený zahradou s drobnou figurální stafáží
Podmalba z dílny Daniela Preisslera s pohledem na francouzský zámek obklopený zahradou s drobnou figurální stafáží

Autor: Bc. Jana Černovská, správkyně depozitáře historického skla

V roce 2020, kdy jsme slavili 135. založení UPM, měla jednoznačně největší smůlu výstava V lesku zlata. V záři barev. Umění podmalby na skle ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze, kterou připravila kurátorka Helena Brožková. Součástí první souborné výstavy podmaleb byl i naprosto unikátní konvolut vrcholně barokních prací z dílny Daniela a Ignáce Preisslerových, malířů činných na kolowratském panství ve východních Čechách, jenž svým rozsahem i kvalitou nemá ve světových muzejních sbírkách obdoby.

Bývá pravidlem, že se po skončení nejen takto objevných výstav vynoří další související díla. Nejinak tomu bylo i tomto případě, kdy se UPM dozvědělo, že se na trhu s uměním objevila zajímavá podmalba z preisslerovské dílny, která je dílem Daniela Preisslera (1636-1733) z období prvních dvou desetiletí 18. století. Díky finančním prostředkům MK ČR se tak muzeu koncem loňského roku podařilo zakoupit toto dílo v londýnské prodejní galerii E&H MANNERS.

Jedná se o podmalbu větších rozměrů s pohledem na francouzský zámek obklopený zahradou s drobnou figurální stafáží. V kontextu dosud známých i publikovaných prací z dílny Daniela a Ignáce Preisslerových, se jedná o dílo mimořádné svým námětem, respektive jeho grafickou předlohou. Preisslerové většinou čerpali z bohaté nabídky grafických dílen v Augsburku či Anverpách a francouzské předlohy byly spíše výjimkou. V případě zakoupené podmalby čerpal autor ze série pohledů na francouzské zámky z dílny rytce a tiskaře Pierra Avelina „le profile des maisons royales“, vydáváné  na přelomu 80. a 90. let 17. století v Paříži. Zakoupená podmalba je provedena černou barvou, proškrabávaná hrotem a krytá plátkovým zlatem.

Tato mimořádná podmalba nejen obohatila sbírku preisslerovských prací v UPM, ale zároveň se výrazně uplatní v připravované stálé expozici muzea.