OBRAZY DĚJIN KAŽDODENNOSTI. WEBINÁŘ

Webinář uspořádaný Uměleckoprůmyslovým museem v Praze a oddělením vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů. Pohled do života lidí na konci 20. století odhaluje i dobový pohled na postavení ženy, technický pokrok v tehdejší době a je možností propojit dějepis s výtvarnou výchovou ve školách. Webinář doprovázejí cvičení v aplikaci HistoryLab.

Reklamy, kalendáře, atlasy rostlin a živočichů, školní tabule či kopie uměleckých děl – za zdánlivě běžnou vizuální produkcí se skrývají jak zajímavé technologické postupy, tak možnosti zkoumání společnosti přelomu 19. a 20. století, která je vytvořila. Oběma těmto perspektivám se věnuje výstava Uměleckoprůmyslového muzea v Praze nazvaná Mezi kýčem a akademií. Chromolitografie ve službách reklamy a umění a s ní spojená sada cvičení v aplikaci HistoryLab. Jak lze vystavovat obrazy masové vizuální produkce v muzeu? A co mohou přinést do školní výuky? Nejen těmto otázkám se budeme během webináře věnovat. Jako lektoři vystoupí kurátorky výstavy společně s autory a autorkami tematických cvičení v aplikaci HistoryLab.

Lektoři: Dana Havlová Rovenská, Vladimíra Sehnalíková, Lucie Vlčková, Andrea Hrůzová Průchová, Pavla Sýkorová, Václav Sixta

WEBINÁŘ SI PUSTÍTE ZDE

Mezi kýčem a akademií. Chromolitografie ve službách reklamy a umění – výstava

Nabídka vzdělávacích programů k výstavě

Publikace Atlas poškození chromolitografických tisků na zušlechtěném papíře

Aplikace HistoryLab